28.11.2022 johtoryhmä – Management group meeting

Näty kiertueella

Ensimmäisenä edellisen viikon tapahtuminen kertaus, periantaina 25.11. meillä oli tiedekunnan ensimmäinen professoritapaaminen, uusien professoreiden juhlaluennot ja tiedekuntaneuvostossa 24.11. Maija Belliard ja Juho Hamari esittelivät vaihtoehtoja tutkimuskeskuksen perustamiseen ja prosessiin liittyvistä suunnitelmia ja toivat ne keskusteltavaksi tiedekuntaneuvostoon. Maija Belliard kirjaa muutosehdotukset yms. ja joulukuun tiedekuntaneuvosto käsittelee asiaa uudelleen.

Vuosisuunnittelukeskeskustelut rehtorin kanssa ovat 29.11. 12.00-14.00.

Kävimme lähi vuosisuunnittelutilaisuuden agendan ja aikataulun:
– Koulutuksen tavoitteet, esittely ja palaute/keskustelu 15 min
– Tutkimuksen tavoitteet, esittely ja palaute/keskustelu 15 min
– Yvv tavoitteet (erikseen tai edellisiin sisältyen), esittely ja palaute/keskustelu 10 min
– Henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja rekrytointisuunnitelma, esittely ja palaute/keskustelu 15 min
– Talous 10 min
– Rahoitusohjausmallin tiedekuntakohtaiset tavoitteet 10 min
– Toiminta- ja henkilöstösuunnitelman sekä rekrytointisuunnitelman hyväksyntä

Suunnittelimme vuoden 2023 tapahtumia ja tilaisuuksia. Kartoitimme alkuvuoden dekaanin zoom-kahvien aiheita, sekä opetukseen liittyvän Dekaanin kierroksen  järjestämistä. Meillä on PostDoc-tilaisuus tammikuussa (25.1.2023) Teatterimontussa, sinne on ilmoittautuminen käynnissä.

Loppuvuoden kokousaikatauluista sovimme, että 5.12. ei ole kokousta, viimeinen on 19.12.2022.

____

Näty kiertueella viidellä Pirkanmaan paikkakunnalla
Tampereen yliopiston kulttuurisen pelitutkimuksen tutkimusryhmä Game Research Lab täytti 20 vuotta
Innovaatiokilpailu toi ideoita digitaalisuuden ja tekoälyn hyödyntämiseen potilaiden hoitopoluilla

 

*****

 

The first is a review of the previous week’s events, on Friday November 25 we had the faculty’s first meeting of professors, the celebratory lectures of the new professors and at the faculty council on 24.11.2022. Maija Belliard and Juho Hamari presented alternatives for the establishment of the research center and plans related to the process and brought them to the faculty council for discussion. Maija Belliard records the change proposals, etc., and the December faculty council will discuss the matter again.

Annual planning discussions with the principal are on November 29. 12.00-14.00.

We went through the agenda and schedule of the upcoming annual planning discussion:
– Training goals, presentation and feedback/discussion 15 min
– Research objectives, presentation and feedback/discussion 15 min
– Yvv goals (separately or included in the previous ones), presentation and feedback/discussion 10 min
– Personnel plan goals and recruitment plan, presentation and feedback/discussion 15 min
– Economy 10 min
– Faculty-specific goals of the financial control model 10 min
– Approval of the operational and personnel plan and the recruitment plan

We planned the events and occasions of 2023. We mapped the topics of the dean’s zoom coffees at the beginning of the year, as well as organizing the Dean’s tour related to teaching. We have a PostDoc event in January (January 25, 2023) in Teatterimonttu, registration is ongoing.

Regarding the meeting schedules for the rest of the year, we agreed that 5.12. there is no meeting, the last one is 19.12.2022.

__________

Innovation competition provided new ideas to apply digitalisation and artificial intelligence on hospital care paths

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *