Management group meeting on 1 February

Photo: Jonne Renvall

Tekniikan edistämissäätiön etsii Nuori tutkija 2021 -ehdokkaaksi tekniikan alan nuoria, korkeintaan 35 vuotiaita tutkijoita, joka ovat saavuttaneet tutkimustyössään merkittäviä tieteellisiä tuloksia, luoneet merkittäviä teknologisia innovaatioita ja/tai työskennelleet läheisesti elinkeinoelämän kanssa. Deadline ehdotuksille on 28.2.2021.

Seuraavaksi keskustelimme YK-kerroimesta, sekä Suomen Akatemian että VM:n antamissa suosituksissa yliopistoille jätetään paljon liikkumavaraa päättää yleiskustannusprosentti, yliopistot päättävät mitä kustannuslaskennan mallia käyttävät ja tätä kautta välillisten kustannusten kohdentamiset poikkeavat toisistaan eri yliopistoissa. Tampereen yliopistossa on eri prosentit humanistisille ja teknisille projekteille, joten myös ITC:ssä on käytössä eri yksiköissä eri prosentit. Aiheesta on keskusteltu, rajatapauksia löytyy.
Yliopiston johto määrittelee uudet prosentit touko-kesäkuussa.

Kati Iltanen on lähettänyt kaikille mailia opetustarjonnan valmisteluun liittyvästä webinaarista (webinaari on tarkoitettu erityisesti lähitiimien henkilöille, jotka tukevat opetustarjonnan laatimista) ja Sisun käyttökoulutuksista. Opetustarjonnan suunnittelua ja päivittämistä koskevia ohjeita päivitetään intra-sivuille, opetussuunnitelmatyön wikiin ja Sisu-wikiin. Linkkejä ohjesivuille lähetetään lähipäivinä.

Dekaani Jyrki Vuorinen on nimittänyt tutkinto-ohjelmavastaavan ja tohtoriohjelmavastaavan tehtäviin seuraavat henkilöt:

 • FT Johanna Vaattovaara, kielten tutkinto-ohjelma, ajalle 1.1.2021-31.12.2023
 • Professori Atanas Gotchev, Doctoral Programme in Plenoptic Imaging (PLENOPTIMA), ajalle 1.2.2021-31.7.2026
 • FT Poika Isokoski, tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma (DPCEE), ajalle 1.2.2021-31.12.2023
 • FT Sanna Kivimäki, viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma (DPCMT), ajalle 1.2.2021-31.12.2023
 • Professori Kaisa Väänänen, vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma (DPIT), ajalle 1.2.2021-31.12.2023<

Kävimme läpi myös kevään rekrytointijärjestelyjen vaiheita ja Ari Laitinen esitteli vuoden 2020 alustavaa tulosta.

Laaja johtoryhmä on koolla 22.2.2021. Ja vuoden ensimmäiset dekaanin Teams-kahvit 23.2.2021. Jatkossa tilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa (pl. heinäkuu), kutsut lähetetään kuhunkin tilaisuuteen erikseen. Helmikuun tilaisuuden vieraina ovat tietoasiantuntija Kaisa Kulkki, Open Access -asiat, ja tietoasiantuntija Jari Friman,
aineistonhallinta ja avoimet tutkimusaineistot tutkimusrahoittajien vaatimuksissa.

*******

The Finnish Foundation for Technology Promotion is looking for Young Researchers in the field of technology, young people up to the age of 35, who have achieved significant scientific results in their research work. And who have created significant technological innovations and / or worked closely with industry. The deadline for proposals is 28.2.2021.

Next, we discussed the overhead coefficient, the recommendations issued by both the Academy of Finland and the Ministry of Finance a lot of leeways for universities to decide the overhead percentage, universities decide which costing model to use and thus indirect cost allocations differ in different universities. The University of Tampere has different percentages for humanities and technical projects, so ITC also has different percentages in different units. The topic has been discussed, borderline cases can be found. New percentages will be set by university management in May-June.

Dean Jyrki Vuorinen appointed a head of degree programme and heads of doctoral programmes:

 • PhD Johanna Vaattovaara, kielten tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Languages), 1.1.2021-31.12.2023
 • Professor Atanas Gotchev, Doctoral Programme in Plenoptic Imaging (PLENOPTIMA), 1.2.2021-31.7.2026
 • PhD Poika Isokoski, Doctoral Programme of Computing and Electrical Engineering (DPCEE), 1.2.2021-31.12.2023
 • PhD Sanna Kivimäki, Doctoral Programme in Communication, Media and Theatre (DPCMT), 1.2.2021-31.12.2023
 • Professor Kaisa Väänänen, Doctoral Programme in Interactive Technology (DPIT), 1.2.2021-31.12.2023

Dean Jyrki Vuorinen invites the ITC community to a monthly Deans coffee at Zoom. The first event this year will be organized on Tuesday 23rd 2021 February at 2-3 pm. In the future the events will be arranged once a month (except July), invitations will be sent accordingly.

Topics and guest speakers at February event (short descriptions on presentations below):

 • Open Access: Information Specialist Kaisa Kulkki
 • Research data management and open research data in research funder’s policies: Information Specialist Jari Friman

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *