Johtoryhmä 27.9.2021 - Management group meeting

Nätyn opiskelijat 1. vuosikurssi
14.10 2021 klo 19.00 – 20.15 Monttu auki: Johdatus näyttelijäntaiteeseen Teatterimontussa. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla on takana ensimmäiset kuusi viikkoa ja opit tuodaan esille illan aikana. Vapaa pääsy. Kuva: Samuli Nordberg.

Dekaani kertoi ITC:n henkilöstösuunnitelmaa käsittelevästä keskustelusta provostin ja HRn kanssa. Keskustelu oli ollut hyvää.

Kirsi Aalto kertoo vuosisuunnittelun etenemisestä pari sanaa. Ehdotukset strategisiksi kehittämishankkeiksi pitää olla valmiina 11.10.2021.

Strategisiksi kehittämishankkeiksi on kaavailtu:
–  Kati Iltanen on tiiminsä kanssa hahmotellut opetuksen osalta hankkeeksi kokonaisuutta otsikolla ”Opetus ja ohjaus digitaalisessa ympäristössä”, siihen kytkeytyy myös kansainvälisyyteen liittyvä palanen.
–  Tiina Tolkin kehityshanke: HR: koronan jälkeinen hybridityömalli, esihenkilötyön kehittäminen
–  Tutkimuksen osalta ehdotuksessa ovat tärkempinä ITC:n infrastruktuurin käytön lisääminen ja tehostaminen, julkaisemisen ja erityisesti avoimen julkaisemisen lisääminen.

Ari Lahtinen esitteli ensi vuoden budjetin aikataulua, rahanjaon kehystä ja alustavia tietoja rahanjaosta. Alustava budjetti pitää olla valmis 21.10.2021 ja lopullinen ehdotus 5.11.2021.

ITC:n vuosisuunnitteluun liittyvä henkilöstökokous on tiistaina 26.10. klo 9.00-11.00. Kokous järjestetään zoomissa.
Materiaalit pitää toimittaa kääntäjälle 11.10. ja materiaalit toimitetaan kaikille viimeistään 21.10. ITC all -sähköpostilistalle.

Tiina Tolkki ja Ari Laitinen ovat miettineet väitöskirjatutkijoiden palkkausohjeita – tuleeko tiedekunnilta omaa tarkentavaa ohjeistusta. Asiaan palataan ehkä vielä myöhemmin, kartoitetaan muiden tiedekuntien toimet.

Kampuskehityksen toimenpideohjelmasta järjestetään ylimääräinen laajennetun tiedekuntaneuvoston kokous ja iltakoulu ke 6.10.2021.  Myös staff scientistit kutsutaan mukaan. Laajennetun johtoryhmän jälkeen on tiedekuntaneuvoston kokous ja se tekee lausunnon yliopistolle tiedekunnan kampuskehitysvisiosta.

Maija Belliard haluaa keskustelua tiedekunnan infran tilankäytön  (sis. opetus- ja tutkimusympäristöt) tulevaisuudenvisiosta. Ovatko kaikki tilat tarpeen? Voidaanko jostain luopua kokonaan?

 

****

 

The Dean spoke about the discussion with the Provost and HR about the ITC’s staffing plan. The conversation had been good.

Kirsi Aalto will say a few words about the progress of the annual planning. Proposals for strategic development projects must be ready by 11.10.2021.

The following are planned as strategic development projects:
– Kati Iltanen and her team have outlined a whole project entitled ”Teaching and guidance in the digital environment”, a piece related to internationality.
– Tiina Tolk’s development project: HR: post-corona hybrid work model, development of supervisor work
– with regard to research, the proposal includes designing, developing research careers, more importantly increasing and improving the use of ITC infrastructure, increasing publication and, in particular, open publication.

Ari Lahtinen presented next year’s budget schedule, the framework for allocating money and preliminary information on allocating money. The preliminary budget must be ready on 21 October 2021 and the final proposal on 5 November 2021.

The staff meeting related to the ITC’s annual planning is on Tuesday 26.10. 9 a.m. to 11 p.m. The meeting will be held in the zoom. Materials must be submitted to the translator 11.10. and the materials will be delivered to everyone no later than 21.10. To the ITC all email list.

Tiina Tolkki and Ari Laitinen have been considering the salary guidelines for dissertation researchers – will the faculties receive their own detailed guidelines. We may return to this later, mapping the activities of other faculties.

A Meeting of the extended faculty council and an evening school will be organized on October 6, 2021, on the campus development operational program. Staff scientists are also invited.

Maija Belliard wants a discussion on the future vision of the faculty’s use of infrastructure space (incl. Teaching and research environments). Are all infrastructure facilities necessary? Is it possible to give up something completely? Such discussions are ongoing, for example, in the ENS faculty.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *