Vuoden ensimmäinen jory 11.1.2021 - Here We Go Again!

Aino Ahtinen ja robotiikan tiimiä kuvattuna Hervannan kampuksella 3.12.2020. Hilma Toivonen.

Aloitamme TEK ja TFiF ja MAL –palkinnonsaajaehdokkailla. Ehdotukset piti olla johtoryhmässä 11.1. mennessä, mutta otamme tähän jatkoajan perjantaihin 15.1. asti.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF ovat jakaneet vuodesta 1999 lähtien väitöskirjapalkinnon erityisen ansiokkaan tekniikan alan väitöskirjan tekijälle kansainvälisesti arvioiden korkeatasoisesta työstä, joka on merkittävästi edistänyt tai jonka oletetaan edistävän tekniikan alan osaamista Suomessa. Palkinnon toivotaan kannustavan diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja jatko-opintoihin ja kohottavan jatkotutkintojen arvostusta.

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL (ent. Suomen Matemaatikko-, Fyysikko- ja Tietojenkäsittelytieteilijäliitto) jakaa vuosittain 5000 euron rahapalkinnon kunakin vuonna matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen aloilta valmistuneesta ja tiedekunnan hyväksymästä Pro gradu -tutkielmasta. Palkinnon saajan ratkaisee MAL:n hallitus kyseessä olevia tieteenaloja edustavien tiedekuntien ehdotuksista ja palkintotoimikunnan esityksestä. Huomionosoituksen tarkoituksena on osaltaan toteuttaa MAL:n yhtä keskeistä toimintamuotoa: kannustaa ja edistää edustamiensa alojen opiskelua Suomessa kaikilla koulutustasoilla.

Kati Iltanen toivoo koulutuspoliittiseen selontekoon kannanottoja. Tiedekuntien kommenttien deadline on 13.1.2021.
Koulutuspoliittiseen selontekoon liittyvä materiaali ja kommenttipyyntö on lähetetty tutkinto-ohjelmavastaaville, tohtoriohjelmavastaaville ja koulutusasiantuntijoille 4.1.2021. Marja Sutela, Kati Toikkanen, Kirsi Reiman ja Pirjo Rauhala ovat tehneet selonteosta yleisarvio: ”Mikä koulutuspolitiikassa muuttaisi odotuksia korkeakouluja kohtaan?

Lisäksi Kati Iltasen asialistalla olivat:
– Tohtoriohjelmaportfolio: ohjelmien uudet nimet
Plenoptiman johtajan ja suunnitteluryhmän nimeäminen
– Tohtorikoulutettavien palkkapaikkahaun suunnittelu, haku auki toivottavasti maaliskuussa.
– Pori-Seinäjoki-Tampere -koulutuspilotti

Kirsi Aalto toi keskusteltavaksi kevään laajat joryt ja tiedekuntaneuvoston iltakoulut. Ensimmäinen laaja johtoryhmä voisi kokoontua helmikuussa. Tiedekuntaneuvostolta kysytään toiveita iltakoulujen aiheista.

Vararehtori Juha Teperi ja johtaja Anu Juslin (tutkimus ja innovaatiot) ovat tulossa tiedekunnan johtoryhmään / laajennettuun johtoryhmään keskustelemaan tutkimuksesta.

*****

We will start with TEK and TFiF and MAL award nominees. The proposals had to be in the steering group on 11.1. by. But we will raise the issue again on Wednesday, November 13th.

Since 1999, the Finnish Association of Technology Academics TEK and Tekniska Föreningen i Finland TFiF have awarded the dissertation prize to the author of a particularly meritorious dissertation in the field of technology for internationally outstanding work that has significantly promoted or is expected to promote technology expertise in Finland. It is hoped that the award will encourage graduate engineers and architects to pursue postgraduate studies and raise the profile of postgraduate degrees.

Academic MALs in the fields of mathematics and natural sciences (formerly the Finnish Association of Mathematicians, Physicists and Computer Science) award an annual cash prize of EUR 5,000 each year for a Master’s thesis completed in the fields of mathematics, physics or computer science and approved by the faculty. The winner of the award is decided by the MAL Board on the basis of proposals from the faculties representing the disciplines in question and on the proposal of the award committee. The purpose of the recognition is to contribute to the implementation of one of the key activities of MAL: to encourage and promote the study of the fields it represents in Finland at all levels of education.

Kati Iltanen hopes for statements in the Education policy report. The deadline for faculty comments is January 13, 2021.
The material related to the Education policy report and the Request for Comments have been sent to degree program managers, doctoral program managers and education experts on 4.1.2021.

Also, Kati Iltanen’s agenda included:
– Doctoral program portfolio: new names for the Programs
– Appointment of Plenoptima Director and Planning Team
– Planning a job application for doctoral students, hopefully, open in March.
– Pori-Seinäjoki-Tampere training pilot

Kirsi Aalto brought the Extensive management group of the spring and the evening schools of the Faculty Council for discussion. The Faculty Council is asked about wishes for evening school topics.

Director Juha Teperi and Director Anu Juslin (Research and Innovation) are coming to visit the Faculty management group.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *