Termit haltuun – yliopiston sanakirja

Opintojeni alussa monet asiat tulivat uutena, kuten erilaisten termien käyttö. Minulle yhtä vieraita termejä olivat niin "kyykkä" kuin "akateeminen varttikin".

Opintojeni edetessä uudenlainen sanasto on kuitenkin tullut tutummaksi. Nyt haluan jakaa osan oppimastani sanastosta. Huomiona kuitenkin vielä se, ettei tämän sanakirjan tarkoituksena ole olla kaiken kattava opas, ja avaan termejä etenkin juuri omien opintojeni (elinikäinen oppiminen ja kasvatus) näkökulmasta. Uskon, että sanakirjasta on sinulle hyötyä – olitpa sitten jo akateemisten ilmaisujen konkari tai vasta niihin tutustuva.

Nyt otetaan termit haltuun!

Opiskelu ja suoritustavat

Essee
suoritustapa, jossa keskitytään asiasisältöihin. Esseessä viitataan muiden kirjoittamiin teksteihin sekä tuodaan omaa ajattelua esille viittausten rinnalla.

Luento
opetusta, jossa luennoitsija jakaa tietoa opiskelijoille. Useat luennot ovat massaluentoja, joissa opiskelijoita voi olla luentosalissa tai etänä kymmenittäin. Osa luennoitsijoista käyttää tiedon jakamisen ohessa myös joitakin vuorovaikutuksellisia menetelmiä, kuten keskustelua.

MOOC
avoin verkkokurssi, jolle osallistuu massoittain opiskelijoita. Lyhenne ”MOOC” tulee sanoista ” Massive Open Online Course”.

Oppimispäiväkirja
suoritustapa, jonka tarkoituksena on syventää omaa oppimista kurssin aikana. Oppimispäiväkirjaan kirjoitetaan omaa oppimisen prosessia luentojen pohjalta ja siinä usein edellytetään kriittisen ajattelun tuomista esiin.

Läppäri, papereita ja kahvikuppi.
Olipa suoritustapa mikä tahansa, usein rinnalla on kupillinen kahvia.

Referaatti
tekstilaji, jossa selostetaan alkuperäistä tekstiä lyhyemmin. Referaatti ei kuitenkaan ole suoraan tiivistelmä, sillä se pohjaa jonkun toisen kirjoittamaan tekstiin. Referaatin tarkoituksena on jäsennellä alkuperäisen tekstin keskeisempiä asioita.

Seminaari
kurssimuoto, jossa syvennytään käsiteltävään aiheeseen perusteellisemmin. Seminaarit sisältävät luentoja enemmän keskustelua, esitelmiä ja pienryhmätyöskentelyä.

Tentti
kirjallinen tai suullinen koe, jossa vastataan esimerkiksi monivalintakysymyksiin tai avoimiin kysymyksiin. Tenttejä järjestetään yliopistolla paperitenttinä tai sähköisenä tenttinä. Sähköisen tentin ajankohdan saa valita aikarajojen puitteissa.

Opinnot

Akateeminen vartti
menettelytapa, jossa opetus aloitetaan varttia myöhemmin ilmoitetusta ajankohdasta. Muista kuitenkin, että tähänkin on joitakin poikkeuksia, jotka selviävät kirjoitusasusta. Esimerkiksi luento, jonka ajoitus on merkitty klo: ”10-12” välille alkaa todellisuudessa vasta 10.15 ja päättyy jo 11.45. Sen sijaan, jos opetus on merkitty alkavaksi ”10.00” silloin opetus alkaa jo heti kymmeneltä. Molemmissa tapauksissa luentosaliin kannattaa suunnata jo kymmeneksi, että on aikaa valmistautua alkavaan opetukseen.

Fuksi
ensimmäisen vuoden opiskelija.

Gradu
maisteriopintojen aikana tehtävä opinnäytetutkielma.

HOPS
henkilökohtainen opetussuunnitelma. Jokainen opiskelija opintojensa aikana suunnittelee henkilökohtaisen opetussuunnitelman ja seuraa opintojensa etenemistä tutkintorakenteen mukaisesti.

Kuva Virta-rakennuksen aulasta, jonka kautta menin suunnittelemaan ensimmäistä HOPS:iani yhdessä HOPS-ryhmän ohjaajani kanssa.

JOO-opinnot
joustavan opinto-oikeuden opinnot. JOO-opinnot mahdollistavat, että tutkintoaan yhdessä suomalaisessa korkeakoulussa opiskeleva voi joustavasti valita opiskeltavakseen kursseja myös muista korkeakouluista, ellei niitä ole tarjolla omassa korkeakoulussa.

Kandi
kandidaatin tutkielma eli kandidaatin tutkinnon aikana tehtävä opinnäytetyö.

KOPO
koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittiset asiat koskevat esimerkiksi opetukseen ja opiskeluun liittyviä kysymyksiä.

Noppa
opintopisteet, joita kutsutaan myös ”nopiksi”. Opintopisteet kuvaavat kurssin suorituksen työmäärää. Yleisesti yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää, mutta todellisuudessa siinä saattaa olla vaihtelua kurssien ja opiskelijoiden välillä.

N. vuoden opiskelija
opiskelija, jonka opintovuosia ei enää lasketa. Opiskeluvuodet n. vuoden opiskelijalla voivat vaihdella kuudesta vuodesta eteenpäin määrittelemättömiin vuosiin. Tämä juontaa juurensa suositukseen, jossa kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää ensin kolme vuotta ja maisteritutkinto sen jälkeen kaksi vuotta. Todellisuudessa opiskeluvuodet voivat ylittyä tästä vähän tai paljon.

Opiskelijan opas
Tampereen korkeakouluyhteisön opas opiskelijoille, josta löytyy kattavasti tietoa ja tärkeitä ohjeita opiskeluun ja opintoihin liittyen.

Periodi
ajanjakso eli periodi, joka kestää seitsemän viikkoa. Jokaisen neljän periodin lopussa on 1-2 viikon perioditauko, jolloin ei järjestetä opetusta. Yleensä se ei kuitenkaan tarkoita lomaa, vaan silloin saattaa olla tenttejä tai kurssitöitä.

Plagiointi
toisen tekstin kopioimista tai ajatusten esittämistä ominaan ilman lähdeviittauksia toisen tekstiin. Myös oman tekstin toistaminen ilman lähdeviittauksia on plagiointia. Sanomattakin on selvää, että plagiointi ei ole sallittua missään tilanteessa. Lähdeviittaukset toisen tekstiin antavat kunnian tekstin alkuperäiselle kirjoittajalle, kenelle se kuuluu.

SOPO
sosiaalipoliittinen. Sosiaalipoliittisia asioita voi olla esimerkiksi opiskelijan asuminen tai opiskelijan tuet.

TUNI
lyhenne Tampereen korkeakouluyhteisöstä eli Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Opiskelijaelämä:

Ainejärjestö tai kilta
alan tai oppiaineen yhdistys, joka tuo yhteen saman pääaineen opiskelijat.

Ekskursio tai excu
opintoihin tai työelämään liittyvä tutustumismatka. Se voi olla esimerkiksi yritysvierailu johonkin oman koulutusalan yritykseen, joissa on työskentelemässä jo aiemmin samasta pääaineesta valmistuneita ihmisiä.

Kyykkä  
opiskelijoiden suosima urheilulaji, jossa heitetään kartuksi kutsuttavia mailoja palikoita eli kyykkiä kohti.

Sillis
tapahtuma, joka pidetään vuosijuhlien jälkeisenä päivänä. Se on vuosijuhlia rennompi tilaisuus, jossa syödään ja jaetaan edellisen päivän vuosijuhlien muistoja. Iltamekon ja frakin sijaan sillikselle pukeudutaan oman ainejärjestön tai killan haalareihin, joita käytetään myös muissa opiskelijatapahtumissa.

Sitsit
akateeminen pöytäjuhla. Sitseillä syödään, juodaan, lauletaan ja järjestetään monenlaista ohjelmaa. Sitseille yleensä määritellään joku teema, joka määrittelee pukeutumista ja järjestettävää ohjelmaa.

Toimari
toimihenkilö, joka toimii oman ainejärjestönsä hallituksessa.

TREY
Tampereen ylioppilaskunta, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä, pitää huolta edunvalvonnasta, mahdollistaa järjestötoimintaa ja tarjota erilaisia palveluita kaikille jäsenille.

Vuosijuhlat eli vujut
juhlat, joita ainejärjestöt järjestävät tiettyinä vuosina. Osa ainejärjestöistä juhlii vuosijuhlia eli vujuja vuosittain ja osa vain viiden vuoden välein. Vuosijuhlia pidetään arvokkaana juhlana, jossa juhlistetaan järjestön olemassaoloa ja kiitetään muita toimijoita yhteistyöstä. Vuosijuhliin on esimerkiksi oma käytös- ja pukeutumiskoodinsa.

Wappu

opiskelijan suurimmaksi ja tärkeimmäksi tituleerattu tapahtuma, joka alkaa hyvissä ajoin ennen itse toukokuuta, vaikka wappu huipentuukin 30.4. ja 1.5. erilaisiin tapahtumiin.

Haalareita ja ilmapalloja.
Wappunakin pukeudutaan perinteisesti haalareihin!

Lisää akateemisia termejä

Alumni
oppilaitoksen ”kasvatti” eli joku, joka on aiemmin opiskellut tai työskennellyt Tampereen korkeakouluyhteisössä tai muussa oppilaitoksessa.

Dekaani
henkilö, joka johtaa tiedekuntaa. Tampereen yliopistolla on seitsemän tiedekuntaa, joista jokaista hallinnoi yksi dekaani yhdessä tiedekunnassa.

Humanisti
henkilö, joka opiskelee tai tutkii humanistisia tieteitä, kuten historiaa, filosofiaa tai kielitiedettä.

Maisteri
ylempi korkeakoulututkinto

Professori
henkilön toiminimi. Professori tekee yliopistossa korkeimmassa tehtävässä tutkimus -ja opetustyötä

Reflektointi
opittujen asioiden kriittistä pohtimista monista eri näkökulmista. Varsin hyödyllinen taito opintojen aikana!

Teekkari
opiskelija, joka opiskelee teknillisiä aineita tai teknillisessä yliopistossa.

Väitöskirja
tohtoritutkinnon lopuksi tehtävä laaja opinnäytetyö. Väitöskirjassa osoitetaan tutkimuksellisten menetelmien osaaminen ja tuotetaan uutta tieteellistä tietoa, josta väitellään väitöstilaisuudessa.

 

Toivon, että tämä sanakirja auttaa avaamaan yliopiston sanallisen maailman ovia. Muistathan kuitenkin, että ympäriltäsi löytyy samassa tilanteessa olevia opiskelijoita, joista löytyy aina joku, joka pohtii ihan samoja asioita kuin sinäkin. Kysy siis rohkeasti!  Kysyjä ei (yliopistonkaan) tieltä eksy.

– Marisa

Kirjoittajasta: Olen Marisa, elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelija sekä yksi opiskelijalähettiläistä. Opinnoissa hienoa on varsinkin uudet oivallukset, itsensä kehittäminen ja monet uudet mahdollisuudet. Innostun lisäksi luonnosta, kahvikupposesta sekä kansainvälisistä teemoista.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi