O projektu

Spletna stran je del raziskovalnega projekta PatchWORK. V okviru sekcije ljubiteljska znanost je širša javnost povabljena, da deli sodobne izkušnje in znanje ter spomine in prigode iz otroštva in mladosti vezane na različne prakse samooskrbe.

Na spletni strani zbiramo in predstavljamo vizualno gradivo s spremnimi zapisi, ki z vidika različnih generacij predstavlja prakse samooskrbe skozi čas. Zanima nas, kako se skozi različne generacije ob delu vezanem na samooskrbo oblikujejo odnosi med ljudmi (npr. recipročnost, medsebojna pomoč, delitev dela po spolu in starosti) ter odnosi med človekom in naravo oziroma njegova umeščenost v prostor (skrb za kulturno krajino in naravo ter na drugi strani opuščanje in zaraščanje obdelovalnih površin; pomeni, ki jih pripisujemo krajini glede na lastne spomine in sedanje prakse). Poleg tega nas zanima tudi s samooskrbo povezano znanje in veščine.

Prakse samooskrbe razumemo kot vse oblike dela za lastno rabo, npr. delo na njivah in poljih, v vinogradu, sadovnjaku in gozdu, v steljnikih, delo z domačimi živalmi, nabiralništvo, lov, priprava ozimnice, sušenje sadja, koline, žganjekuha itd.

Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Obzorje Evropa, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Vodja projekta je Barbara Turk Niskač, dr. etnologije, kulturne in socialne antropologije.