Košnja v steljniku

Površine, ki se nahajo pod cesto za njivami pri gostilni Špec, so se kot steljniki uporabljale do začetka 80-tih let. Del so pogozdili s smreko, del pa se je sam zarasel. Fotografije so nastale na sprehodu, ko sta me Milka in Malka popeljali po zaraščenih steljnikih. V prejšnji objavi sta pripovedovali, kako so kot otroci po steljnikih pasli živino. Na jesen so se v steljnik vrnili s starši. O uporabi stelje priča naslednji zapis: