Opiskele työn ohessa monimuoto-opetuksena

Monimuoto-opetus

Porin laitoksen monimuoto-opetus on sopiva yhdistelmä lähiopetusta, etäopetusta ja itsenäistä opiskelua. Monimuoto-opetuksessa hyödynnetään voimakkaasti tieto-, ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, jolloin lähiopetuksessa voidaan enemmän keskittyä opitun syventämiseen. Yksi keskeinen käytännön hyöty opiskelijan näkökulmasta on opiskelun aika- ja paikkariippumattomuus.

Mitä monimuoto-opiskelu mahdollistaa?

-etäopiskelun
-työssäkäynnin, perhe-elämän ja opiskelun yhdistämisen
-joustavuuden niin ajallisesti kuin myös sijainniltaan

Porin laitoksella kehitetään voimakkaasti verkko- ja monimuoto-opetusta.
Monimuoto-opetuksella tutkinnon voi suorittaa niin, että lähiopetusta on muutamana päivänä kuukaudessa, kokonaisuudessaan lähipäivien määrä riippuu opiskelijan valinnoista. Laitoksella on panostettu erityisesti opetustallenteiden hyödyntämiseen ja käytössä onkin tällä hetkellä yli 70 laitoksella tuotettua opetustallennetta.

Mitä monimuoto-opiskelu tarkoittaa Porin laitoksella?
• Lähipäivät: Muutamia päiviä kuukaudessa, riippuu opiskelijan valinnoista. Muita opetusmuotoja verkko-opetus ja itsenäinen opiskelu.
• Harjoitukset: Sekä harjoitustyöt ja laboratoriotyöt voidaan osittain suorittaa opiskelijan valitsemalla tavalla, osa verkossa.
• Lopputyö: Diplomitöiden verkko-ohjaus kehitteillä
• Oppimisympäristö: Verkossa mm. materiaalien jako, sähköisten oppikirjojen linkit, luentojen videotallenteet.
• Ohjelmistot: Käytämme uusimpia moderneja ohjelmistoja opetuksessa
• Sosiaalinen media: Ryhmätyöskentely mm. wiki-alustoissa tai Google Docs:lla. Lisäksi kehitämme jatkuvasti uudenlaisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia.
• Tentit: Vaativat läsnäolon mutta osalla kursseista käytetään vaihtoehtoisia arvioinnin muotoja, kuten oppimispäiväkirjaa tai harjoitustehtäviä.
• MOOC eli Massive Online Open Course, kansainvälisten huippukouluttajien luentoja pyritään lähitulevaisuudessa hyödyntämään Porin laitoksen opetuksessa