Samk-väylällä Porin laitokselle

Tiesithän että TTY Porin laitokselle voi hakea myös SAMK-väylän kautta? Käytännössä tämä tarkoittaa, että insinöörin tutkinnon suorittaneet voivat opiskella diplomi-insinööreiksi kätevästi Porin laitoksella. Opiskelijan tulee:

  • -hakeutua SAMK:n opiskelijaksi
  • -suorittaa AMK-opintojen yhteydessä yliopisto-opintoihin valmentavan matematiikan moduulin ja
  • -valita opintoihinsa mahdollisimman paljon kursseja, jotka sopivat sekä AMK- että DI-opintoihin.

SAMK-väylän edut opiskelijalle: 

  • -insinööreiltä vaadittavat siltaopinnot suoritetaan jo amk-opintojen yhteydessä
  • -opiskeluaika insinööristä diplomi-insinööriksi on n. kaksi vuotta (120 op)
  • -mahdollinen myös lukion lyhyen matematiikan tai toisen asteen tutkinnon suorittaneille
  • -insinöörin (AMK) tutkinto on tunnettu ja arvostettu työelämässä
  • -mahdollisuus hyödyntää sekä SAMK:n että Porin yliopistokeskuksen opetustarjontaa
  • -alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen Porissa, jolloin esim. oman harrastuksen jatkaminen onnistuu tutussa yhteisössä.