Rolls-Royce Raumalla riittää töitä diplomi-insinööreille

Rolls Royce Rauman Juha-Pekka Vesa tekee yhteistyötä Porin TTY:n kanssa.

Rolls-Royce Rauma on maailman suurin potkurilaitevalmistaja ja tärkeä työllistäjä Satakunnassa. Yritys työllistää Raumalla noin 600 henkilöä, ja on myös tärkeä diplomi-insinöörien työllistäjä. Lisäksi Kokkolan vesisuihkulaitteita valmistavassa Water Jets -yksikössä työskentelee noin 90 henkilöä. Yritys työllistää myös satoja henkilöitä alihankkijoidensa kautta ulkomailla ja Suomessa.

Rolls-Royce Rauman potkurilaitteiden suunnittelusta vastaava tekninen johtaja Juha-Pekka Vesa kuvailee yritystä sekä globaaliksi että paikalliseksi. Rolls-Roycen Marine-toimialaan kuuluva yksikkö tuottaa tietyillä markkina-alueilla jopa yli 90 prosenttia maailman kääntyvistä potkurilaitteista, ja sen liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa. Myös kansikoneita tuottavan Deck Machinery -yksikön suunnittelutyötä ja projektinjohtoa tehdään Raumalla, vaikka tuotanto onkin ulkoistettu.

Projekteja TTY:n kanssa

Rolls-Royce Rauman ja TTY:n yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yrityksessä työskentelee paljon TTY:ltä valmistuneita diplomi-insinöörejä. Lisäksi oppilaitoksella on Raumalla hydrauliikan ja automatiikan tutkimusyksikkö laboratorioineen. Rolls-Royce on tehnyt yksikön kanssa yhteistyötä muun muassa digitaalihydrauliikkaprojektissa.

– Hankkeessa tutkittiin ja testattiin tiettyjen venttiiliohjausten toteutusta, jotta tuotteen kustannustehokkuus ja toimintavarmuus parantuisivat. TTY teki sekä projektiin liittyvää teoriatutkimusta että käytännön kokeita testilaitteistoillaan, Vesa kertoo.

Nyt käynnissä on hitaasti pyöriviin tiivisteisiin liittyvä yhteishanke, joka kulkee nimellä Hitti-projekti. Projektissa tutkitaan hitaasti pyörivien tiivisteiden voiteluun, kitkaan ja kulumiseen liittyviä ominaisuuksia. Tutkimuksessa käytettävää testilaitetta rakennetaan parhaillaan, ja hankkeen on tarkoitus valmistua kevään 2015 aikana.

Rolls-Royce on tehnyt TTY:n kanssa myös vinttureihin liittyvää tutkimusta. Yhteisprojekteja on ollut jo vuosien ajan, vaikka Rolls-Roycella ei olekaan TTY:n kanssa sopimusta, joka ulkoistaisi automaattisesti tietyt tutkimukset ja testaukset koululle.

– Teemme yhteistyötä projektikohtaisesti, ja hankkeita on ollut käynnissä tasaiseen tahtiin jo useamman vuoden ajan. Käytäntö jatkuu varmasti jatkossakin, Vesa uskoo.

Diplomi-insinöörin tutkinto on aina plussaa

Vesan alaisista melko suurella osalla on konetekniikan amk-insinöörin tutkinto. Vesa on itse Tampereen TTY:n diplomi-insinööri. Pääaineenaan hän opiskeli lujuusoppia, mikä on Rauman Rolls-Roycen diplomi-insinööreillä melko yleinen pohjakoulutus. Yrityksen di-väen koulutustausta on kuitenkin hieman vaihtelevampi kuin amk-insinöörien.

Urapolku Rolls-Roycella kehittyy erityisesti henkilökohtaisten näyttöjen perusteella. Diplomi-insinöörin koulutus ei ole pakollinen vaatimus esimiestehtäviin. Vesan mielestä korkeakoulutus ei ole kuitenkaan missään nimessä turha.

– Diplomi-insinöörin työkenttä voi olla hiukan erilainen kuin amk-insinöörin. Teoreettinen osaaminen voi viedä uraa johtotason asiantuntijatehtävien suuntaan, näkyvämpiin positioihin. Ylempi tutkinto ei takaa automaattisesti mitään, mutta itse lasken sen eduksi.

Insinöörin pitää osata kommunikoida

Teknisen osaamisen lisäksi Vesa kiinnittää huomiota työntekijän persoonaan ja etenkin viestintätaitoihin. Hän jakaa viestintäosaamisen kahteen tasoon. Ensimmäinen taso muodostuu perusviestinnästä. Työntekijän on osattava kertoa tekemisestään työtovereilleen ja esimiehilleen, ja kommunikaation on sujuttava myös englanniksi.

Toisen tason viestintä on tavoitteellista kommunikointia. Ihmisen on osattava ilmaista asiat oikealla tavalla esimerkiksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä mietittävä, mihin hän pyrkii viestinnällään.

– Kaikki lähtee ihmisen omasta halusta kommunikoida. Erittäin teknistä työtä tekevienkin pitäisi pystyä ja haluta viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi kielitaito on ehdoton etu. Viestintätaidoista on hyötyä myös uran kannalta. Itseään sujuvasti ilmaiseva ihminen tulee helpommin huomatuksi organisaatiossa.

Viestintätaitojen lisäksi Vesa painottaa kaupallista näkemystä. Työntekijän pitää ymmärtää, miten hänen työtehtävänsä kytkeytyy organisaation liiketoimintaan. Työntekijöiden pitäisi seurata ja ymmärtää vähintään yrityksen tunnuslukuja, kuten liikevaihtoa ja tulosta. Porin TTY:llä opiskelua harkitseville Vesa vinkkaa, että opintoihin kannattaakin liittää kaupallista puolta. Rolls-Roycella arvostetaan esimerkiksi tuotantotaloudellista osaamista.

Palkkaa opiskelupäivistä

Rolls-Roycella suhtaudutaan kannustavasti työn ohessa kouluttautumiseen. Vesan tiimissä työskentelee tällä hetkellä kaksi aikuisopiskelijaa, joista toinen opiskelee diplomi-insinööriksi, ja toinen tekee ylempää amk-tutkintoa. Työn ohessa opiskeleminen onnistuu, kun työ- ja opiskeluajasta sovitaan selvästi. Opiskelijalle maksetaan muutamasta etäpäivästä kuukaudessa palkkaa, jos koulutus liittyy hänen työhönsä ja hyödyttää yritystä.

Diplomityötä Rolls-Roycelle tekevät ovat useimmiten tuttuja kesätöistä tai harjoittelusta. Yritys saa jonkin verran avoimia hakemuksia, joissa ehdotetaan diplomityön aihetta.

– Useimmiten vapaissa hakemuksissa ehdotetaan harvinaisempia tutkimusideoita. Yleensä diplomityötä tekevillä on Rolls-Royceen jonkinlainen suhde. Kesäharjoittelu on meille hyvä keino kartoittaa, millaisia osaajia ja persoonia työmarkkinoille on tulossa. Kesätyö on toimiva rekrytointipolku, ja meidänkin tiimissämme oli viime kesänä kymmenen harjoittelijaa, Vesa kertoo.

Töitä ja hyvää pöhinää

Raumassa ja Rolls-Roycessa on Vesan mielestä useita vetovoimatekijöitä. Hän muistuttaa, etteivät kaikki työpaikat ja mielenkiintoiset uramahdollisuudet ole suurimmissa kaupungeissa. Raumalla asuminen on huokeampaa kuin pääkaupunkiseudulla tai esimerkiksi Tampereella tai Turussa. Rolls-Royce työllistää taantumasta huolimatta, ja yrityksessä pääsee työskentelemään huippuosaajien kanssa.

– Propulsiotekniikan työpaikat ja tulevaisuus ovat vahvasti täällä. Töitä riittää varmasti jatkossakin. Tuotteemme on huippulaatua, ja teemme työtä, jota kuka tahansa ei voi tehdä missäpäin maailmaa tahansa.

Rauma on Turun ja Helsingin ohella suomalaisen meriteknologian kärkipaikka. Rolls-Royce on mukana raskaan metalliteollisuuden yhteisessä Seaside Industry Parkissa, joka sijaitsee erinomaisella paikalla sataman, rautatien ja maanteiden lähellä. Yrityksen sijainti onkin hyvä sekä logistisesti että liiketoiminnallisesti.

– Täällä on hyvä pöhinä, Vesa kehuu.