Ilmari valmistui TTY Porista diplomi-insinööriksi työn ohessa 2 vuodessa

Ilmari valmistui AMK-insinööriksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuonna 2012. Kolmen vuoden työelämässä olon jälkeen jatko-opinnot alkoivat houkutella. Ilmarin ystäviä oli opiskellut TTY Porissa, ja hän oli ymmärtänyt, että Porissa verkko-opinnot ja opiskelu työn ohella olivat mahdollisia. Ilmarin asuessa Raumalla, verrattain lähellä Poria, oli kynnys TTY Poriin hakemiseen matala.

Opintojen alussa Ilmari työskenteli Rolls-Roycella huolto-osastolla. Opintojen aikana tehtävät vaihtuivat Rolls-Roycella tuotekehitysprojektin vetoon Ship Intelligence -osastolle Turun toimistolle. Diplomi-insinööriopinnoissaan Ilmari valitsi pääaineeksi tuotantotalouden ja sivuaineiksi data-analyysin ja paikkatietojärjestelmät.

Opintojen joustavuus yllätti Ilmarin positiivisesti. Opiskelu oli tietysti erittäin kiireistä, stressaavaa ja työlästä. Konkreettisten insinööriaineiden lisäksi Ilmari oppi paljon myös omista oppimistavoistaan.

Ilmari hyödynsi etäopiskelumahdollisuuksia runsaasti. Erityisesti hän kiittelee matemaattisten aineiden etäkursseja, joita hän piti jopa perinteistä opetusta parempina.

”Jos jotain ei heti hoksannut, selostuksen pystyi katsomaan uudestaan. Erityisesti Frankin siltaopintojen kurssit olivat mainioita!”

Ilmarin mielestä joihinkin aineisiin perinteisempi opiskelumalli sopii silti paremmin.

”Paikkatietojärjestelmät oli minulle täysin uusi oppiaine. Siellä halusin olla paikan päällä, jotta pystyin heti esittämään kysymyksiä.”

Paikkatietojärjestelmät sivuaineena olikin Ilmarin mielestä diplomi-insinööriopintojen parasta antia.

”Sen alueen osaajia tuntuu olevan kohtuullisen vähän. Olen tavannut alan palveluntoimittajia ja huomannut, että paikkatieto-osaajia on harvassa.”

Kiireisen aikataulun vuoksi Ilmari ei pystynyt viettämään niin paljon aikaa ystäviensä kanssa, vaan viikonloput ja muut mahdolliset vapaat hetket olivat omistettu parisuhteelle.

”Tyttöystävälläni Nooralla oli loppua kohden varmasti kestämistä kaikkien minun kiireiden keskellä, mutta hän on ollut aina kannustamassa ja tukemassa. Hänen tukensa onkin ollut korvaamatonta!”

Monimuoto-opiskelu mahdollisti opintojen aikatauluttamisen itselle sopivimpiin aikoihin. Opiskelujen ja työn yhdistäminen vaatii kuitenkin joustoa molempiin suuntiin. Koulun ja työn ohelle on kuitenkin hyvä löytää oma keino henkisen tasapainon ylläpitämiseksi.

”Kiireestä huolimatta olen aina pyrkinyt myös urheilemaan. Työ ja opiskelu ovat kummatkin aivotyöskentelyä, joten painonnosto on tuonut hyvää vastapainoa kaikelle ajattelutyölle.”

Aina työn ja opintojen yhdistäminen ei ollut helppoa. Ilmari myöntää, että pakollisten työmenojen kuten työmatkojen, koulun sekä omien menojen kanssa tasapainoileminen oli todella haastavaa. Opintojen tultua maaliin olo oli ennen kaikkea helpottunut.

Diplomi-insinööriopintojen hyötyjä on helppo löytää.

”Oma tietotaito parantui huimasti. Jatko-opinnot avasivat uusia mahdollisuuksia siihen, mitä elämässä voi tehdä. Pääsin aivan erilaisiin töihin tämän koulunkäynnin ansiosta!”

Ilmari suosittelee TTY Porin työn ohessa tehtäviä diplomi-insinööriopintoja lämpimästi sellaisille, jotka haluavat oikeasti kehittää itseään. Porissa on nykyaikaisia opetusaloja, joissa keskitytään siihen, mitä työelämässä oikeasti tarvitaan.

”Työelämä oli erittäin antoisa pohja jatko-opinnoille. Asioihin pystyy samaistumaan paljon paremmin, kun on ollut töissä välissä. Työn ohessa opiskelu on rankkaa ja stressaavaa, mutta jos on tahtotilaa, halua panostaa tulevaisuuteen ja elämäntilanne sen sallii, se on mahdollista.”

Teksti: Ida-Maria Otonkorpi