Mikä on digitalisaatiota?

Jos kysyy kymmeneltä ihmiseltä mitä digitalisaatio tarkoittaa, saa todennäköisesti kymmenen eri vastausta. Kuitenkin termi näkyy lähes päivittäin ainakin jossain mediassa. Omasta mielestäni digitalisaatio on laaja käsite, joka kattaa monta vaihetta joiden aikana, vaikkapa yritysten tai kuntien, prosessit ja työtavat muuttuvat kohti vähemmän ihmistyövoimaa tarvitsevaa muotoa.Kuvituskuva digitalisaatiostaEsimerkkiprosessina toimikoon vaikkapa tuotantolaitos, jonka jonkin mittarin lukemista on perinteisesti hoidettu kerran päivässä kynällä ja paperilla. Saadut luvut on sitten siirretty vihkoon, josta on voitu seurata silmämääräisesti niiden kehitystä ajan kuluessa. Digitalisaation avulla voidaan ensi alkuun muuttaa tämä prosessi sellaiseksi, että henkilö käy jonkin älylaitteen kanssa mittarin vieressä ja mittarin lukemat siirtyvät enemmän tai vähemmän automaattisesti laitteeseen ja aikanaan laitteelta tietokantaan, josta ne voi käydä tarkastamassa.

Prosessi muuttuu hieman luotettavammaksi ja vähemmän työlääksi.

Seuraava vaihe voi olla mittauksen automatisointi, jolloin mittari edelleen mittaa suuretta, mutta lähettää mittaustuloksen määrävälein automaattisesti tietokantaan. Tällöin voidaan hyvin vähällä vaivalla nostaa mittauskertojen määrää – ja joka tapauksessa laitoksen työntekijöiden työtaakka pienenee, kun mittaria ei enää tarvitse käydä lukemassa.
Lopulta mittauksen tulosten analysointiin voidaan harjoittaa tekoäly, joka havaitsee automaattisesti vikatilat tai tulevan huollon tarpeen. Taas säästyy jonkin henkilön työaikaa, kun tuloksia ei tarvitse seurata, kun mahdollisista häiriöistä tulee automaattinen ilmoitus.

Edellä kuvatussa esimerkissä tuotannon prosessi ei muuttunut lainkaan, mutta työtapa tehostui.

Digitalisaation yksi puoli onkin pitkälti samanlainen kuin automaation – se vähentää monotonista, toistuvaa työtä, jonka ihminen on tähän mennessä joutunut tekemään.

Digitalisaation avulla voidaan kuitenkin myös muuttaa kokonaisia toimintaprosesseja uuteen uskoon. Pelkän prosessin tehostamisen sijaan muutetaan koko toimintatapa erilaiseksi. Tällöin tehdään asia kokonaan uudella tavalla, joka antaa jollain tasolla uutta tietoa tai tehokkuutta toimintaan.

Näiden uusien toimintatapojen keksiminen ja hyödyntäminen onkin mielestäni tällä hetkellä digitalisaation oleellisin anti.

Kirjoittajan kuva

 

Markku Kuusisto

Kirjoittaja toimii Porin yksikössä tutkijana ja valmistelee väitöskirjaa digitalisaation vaikutuksista organisaatioihin.