Profitussa kehitetään terveydenhuoltoon uutta osaamista

Profitu on hanke, jonka myötä Tampereen ammattikorkeakoulun henkilöstö kehittää osaamistaan geneettisen tiedon hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Rahoituksen on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö. Logossa oleva puu kuvaa aiheen ympärille kehittyvää uutta osaamista.

Ihmisen perimää koskevaan geneettiseen tietoon kohdistuu terveydenhuollossa suuria odotuksia. Geneettisen tiedon avulla pystymme ennustamaan yksilön sairastumisriskiä yhä tarkemmin. Aihetta tutkitaan parhaillaan sydän- ja verisuonitautien ja kakkostyypin diabeteksen osalta Suomessa. Myös sairauksien hoitoa pystytään suunnittelemaan yksilöllisemmin, mikä on jo tänä päivänä arkipäivää esimerkiksi syöpähoidossa.

Suomalaisten geeniperimä soveltuu hyvin yksilöllistettyjen hoitomenetelmien kehittämisen lähtökohdaksi. Olemme eläneet pitkään eristäytyneinä ja geeniperimämme on ainutlaatuinen. Suomessa on myös maailman parhaat koko väestön tiedot kattavat terveysrekisterit sekä biopankkien toimintaa säätelevä biopankkilaki. Yhdessäkään muussa maassa ei ole vastaavia puitteita geeniperimää koskevalle tutkimukselle.

Geneettinen tieto muuttaa terveydenhuollon toimintaa ja hoitokäytäntöjä. Tästä johtuen terveydenhuollon henkilöstön osaamista on päivitettävä. Me TAMKissa olemme tarttuneet haasteeseen ja kehitämme sosiaali- ja terveydenhuollon opettajiemme osaamista ja opetussuunnitelmien sisältöjä. Keskeinen kehittämisen kohde on potilasohjaus.

Profitun logossa oleva puu kuvaa aiheen ympärille kehittyvää uutta osaamista. Tavoitteemme on saada aikaan TKI-toimintaa kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta aihealueen ympärille. Tässä toiminnassa opiskelijamme ovat vahvasti mukana.

Tammikuussa 2020 meillä alkaa myös maisteritasoinen terveyden edistämisen koulutus, jossa opiskelijat voivat kehittää osaamistaan yksilöllistetyssä terveyden edistämisessä.

Tervetuloa mukaamme seuraamaan geenitiedon ja terveystiedon hyödyntämiseen liittyvän uuden osaamisen kehittymistä Profitussa!

 

Sari Räisänen
Yliopettaja
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
sari.raisanen@tuni.fi
040 6501430

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *