Category: Teema 1

Vieraskielisen potilaan kohtaaminen röntgenhoitajan työssä

Röntgenhoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän vieraskielisiä potilaita. Verrattuna suomea puhuvien potilaiden kanssa työskentelyyn saattaa röntgenhoitaja kohdata monia kieleen ja kulttuurieroihin liittyviä haasteita. Parhaimmillaan tilanne jää potilaan ja röntgenhoitajan mieleen hauskana muistona eikä röntgenhoitajan tarvitse stressata tilanteesta. Pahimmillaan vuorovaikutuksessa tapahtuu väärinymmärryksiä, jotka voivat vaarantavat sekä potilaan että hoitajan hengen.