Matkani röntgenhoitajaksi

Osallistuimme Tampereen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttamaan röntgenhoitajakoulutukseen. Nyt opintomme ovat päättymässä ja haluaisimme jakaa kokemuksiamme koulutuksesta.

Posterit 2020

Täältä löytyvät syksyn 2020 aikana valmistuneiden opinnäytetöiden posterit. Opinnäytetöiden raportit löytyvät https://www.theseus.fi/ palvelusta.

Vieraskielisen potilaan kohtaaminen röntgenhoitajan työssä

Röntgenhoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän vieraskielisiä potilaita. Verrattuna suomea puhuvien potilaiden kanssa työskentelyyn saattaa röntgenhoitaja kohdata monia kieleen ja kulttuurieroihin liittyviä haasteita. Parhaimmillaan tilanne jää potilaan ja röntgenhoitajan mieleen hauskana muistona eikä röntgenhoitajan tarvitse stressata tilanteesta. Pahimmillaan vuorovaikutuksessa tapahtuu väärinymmärryksiä, jotka voivat vaarantavat sekä potilaan että hoitajan hengen.