Vaihto Dublinissa keväällä 2022

Kolme röntgenhoitajaopiskelijaa matkasi tammikuussa 2022 Dubliniin kansainväliseen vaihtoon. Vaihto-opiskeluaikaan kuuluu koulunkäyntiä, harjoittelua ja tutustumista Irlantiin ja sen kulttuuriin. Lue miten ensimmäiset kuusi viikkoa ovat sujuneet!

Posterit 2020

Täältä löytyvät syksyn 2020 aikana valmistuneiden opinnäytetöiden posterit. Opinnäytetöiden raportit löytyvät https://www.theseus.fi/ palvelusta.

Vieraskielisen potilaan kohtaaminen röntgenhoitajan työssä

Röntgenhoitajat kohtaavat työssään yhä enemmän vieraskielisiä potilaita. Verrattuna suomea puhuvien potilaiden kanssa työskentelyyn saattaa röntgenhoitaja kohdata monia kieleen ja kulttuurieroihin liittyviä haasteita. Parhaimmillaan tilanne jää potilaan ja röntgenhoitajan mieleen hauskana muistona eikä röntgenhoitajan tarvitse stressata tilanteesta. Pahimmillaan vuorovaikutuksessa tapahtuu väärinymmärryksiä, jotka voivat vaarantavat sekä potilaan että hoitajan hengen.