Blogista

”Ukrainan sota ja maailma sen jälkeen” julkaistiin syyskuussa 2022. Sen jälkeen kirja ja sen ajatukset ovat alkaneet elää omaa elämäänsä lukijoiden ja myös kirjoittajien mielissä. Tässä prosessissa on syntynyt uusi näkymätön kirja ja tarkentuva kuva siitä millaiseen maailmaan olemme menossa

Tukeaksemme ja tehdäksemme näkyväksi, edes omalta osaltamme, sitä maailmaa, jota kohden olemme menossa, olemme perustaneet kirjalle keskustelevan ja vuorovaikutteisen blogisivuston, johon voivat kirjoitella kirjan kirjoittajat ja ehkäpä lukijatkin. Vierailevien kirjoittajien tekstit haluamme kuitenkin arvioida kirjan kirjoittajien toimesta, ennen kuin ne julkaistaan.

Ukrainan sota ja maailma sen jälkeen

Sisällys ja kirjoittajat

Saatesanat
Pertti Koistinen

Sota poliittisena valintana

Unto Vesa: Tie sotaan – polut rauhaan 29

Sia Spiliopoulou-Åkerman: Aseellisen voiman demokraattinen valvonta 45

Lassi Heininen: Asevarainen turvallisuus – ympäristöllinen turvattomuus 65

Sodan kasvot

Aino-Kaisa Koistinen & Jyrki Korpua: Tulevaisuus kuvitellaan nyt – sodan kulttuuriset kuvastot 91

Anitta Kynsilehto: Pakolaisuus ja suojelun tarve Euroopassa 109

Raija-Leena Punamäki: Traumaattiset sotakokemukset ja mahdollisuus rauhaan 121

Kestävä rauha

Heikki Hiilamo & Pertti Koistinen: Sosiaalipolitiikka rauhan politiikkana 143

Tarja Väyrynen: Sodan ja rauahan ekologinen ympäristö 161

Sirkka Ahonen: Entä jos rauha ei vie sovintoon 175

Pertti Koistinen: Syyllisyys ja sovitus 191