Sote-alan YAMK-koulutus vahvistaa innovatiivisuutta, kehittämishalua ja ymmärrystä käytäntöjen kehittämiseen

Elokuussa 2020 aloittaneet sote-alan asiakaslähtöisen kehittämisen yamk-opiskelijat arvioivat, mitä osaamista he haluaisivat itsessään kehittää. Loppuvuodesta 2021 he arvioivat, kuinka koulutus oli onnistunut vastaamaan näihin odotuksiin.

Kuviossa siniset palkit kuvaavat, mitä osaamista opiskelijat halusivat itsessään kehittää. Lähes kaikki kysytyt asiat saivat keskiarvoksi yli 4 asteikolla 1-5. Eniten opiskelijat halusivat vahvistusta omaan kykyyn kehittää uusia käytäntöjä, kehittää omaa innovatiivisuuttaan ja kykyään uuden ideointiin.

Oranssit palkit kuvaavat, miten opiskelijat kokivat koulutuksen kehittäneen heidän osaamistaan. Kaikilla kysytyillä osa-alueilla keskiarvo oli vähintään 4. Eniten opiskelijat kokivat koulutuksen kehittäneen tutkitun tiedon hyväksikäyttötaitoja, ymmärrystä oman alan osaamis- ja kehittämistarpeista sekä kykyä ja halua toimia asiantuntijatehtävissä (keskiarvo 4,7).

Vähiten haluttiin kehittää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiimityötaitoja sekä kykyä ja halua ottaa vastuuta. Kyselyyn vastanneet opiskelijat ovat saattaneet arvioida näiden valmiuksien olleen heillä ennestään jo hyviä, eikä niiden kehittämiseen nähty siksi niin paljon tarvetta. Koulutuksen lopussa kyselyyn vastatessaan opiskelijat arvioivat koulutuksen silti kehittäneen näitäkin asioita paljon, keskiarvojen sijoittuessa välille 4,2-4,4.

Koulutuksen alkukyselyyn vastasi kaikki ryhmässä aloittaneet 18 opiskelijaa. Loppukyselyyn on vastannut 15 opiskelijaa, kolmella opiskelijalla on vielä opinnot kesken.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *