Hakutehtävät julki: TV-sarjojen käsikirjoittamisen opinnot

Kirjoittajahuone. Kuva Konsta Leppänen

TAMKin uudessa sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen tutkinnossa (ylempi AMK) syvennytään TV-sarjojen maailmaan. Hakea voit, mikäli olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja sinulla on riittävästi työkokemusta.

Sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen tutkinto-ohjelma keskittyy fiktiivisten sarjojen luomiseen. Opinnoissa korostuvat ryhmätyöskentely ja yhteisöllinen oppiminen. Koulutukseen voi hakea kevään yhteishaussa maaliskuussa 2024 ja opinnot alkavat syksyllä. Ennakkotehtävät on julkaistu tuolla:
https://sites.tuni.fi/tamk-ennakkomateriaalit/kevaan-haku/sarjamuotoinen-tv-kasikirjoittaminen/

Käsikirjoittamisen lehtori Teppo Nuutinen toimii ohjelman tutkintovastaavana ja osallistuu myös opettamiseen. Hän kertoo, että audiovisuaalisen alan kansainvälistyessä ja sisältöjen muuttuessa entistä enemmän sarjamuotoisiksi, on sarjakerronnan osaajille kysyntää tulevaisuudessa.

– Koulutuksen sisältö on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Myös kursseilla tulee olemaan mukana alan ammattilaisia. Heidän kauttaan pystymme mahdollistamaan opiskelijoille viimeisimmät opit ja korkealaatuisen osaamisen, Nuutinen sanoo.

TAMKin tarjonnassa oli aiemmin YAMK-tasoinen englanninkielinen Screenwriting-ohjelma, joka keskittyi pitkään elokuvaan. Nyt koulutus muuttuu suomenkieliseksi ja fokusoituu täysin sarjamuotoiseen kerrontaan. Vastaavanlaista ylempää sarjamuotoisen käsikirjoittamisen tutkinto-ohjelmaa ei ole muiden Suomen ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnassa.

Koulutuksessa käsitellään sarjamuotoisen kerronnan erityispiirteitä, kuten sarjojen jaksojen ja kausien erilaisia rakenteita. Yksi koulutuksen tärkeistä tavoitteista on opiskelijoiden draamallisen ajattelun kehittäminen.

– Opiskelijat pääsevät tutkimaan ja analysoimaan muiden luomia henkilöhahmoja ja maailmoja sekä harjoittelemaan oman äänen tuomista kuuluviin niissä, Nuutinen kertoo.

Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä. Syventävät opinnot pitävät sisällään mm. analyysin, ideoinnin, konseptoinnin, kirjoittamisen ja lopuksi sarjan esittelyn sekä myynnin. Opinnäytetyönä opiskelijat luovat oman televisiosarjansa konseptipaketin.

Opinnot ovat käytännönläheisiä ja työpajapohjaisia. Yhtenä oppimisympäristönä opinnoissa toimii kirjoittajahuone, joka on tyypillinen toimintamalli sarjojen kehittelyssä.

Nuutisen mukaan kirjoittajahuonetyöskentelyssä opiskelijoiden erilaiset vahvuudet nousevat esiin ja rikastuttavat lopputulosta.

– Kirjoittajahuoneessa on aina pääkirjoittaja, joka johtaa työskentelyä. Jokainen opiskelija pääsee vuorollaan pääkirjoittajan rooliin. Ajatuksena tässä on se, että opiskelijoiden osaaminen vahvistuu erilaisten tehtävien kautta ja muiden työskentelyä seuraamalla, Nuutinen sanoo.

Haku ohjelmaan alkaa Opintopolussa 13.3. kello 8.00. Ennakkotehtävän tulee olla ladattuna hakemuksen liitteeksi Opintopolussa 3.4.2024 kello 15.00 mennessä.