Blogista / About the blog

Vaikuttaja on Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) blogi, jossa tiedekunnan henkilöstö ja opiskelijat kirjoittavat ajankohtaisista johtamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä aiheista.

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa opetamme hallintotieteitä, kauppatieteitä, politiikan tutkimusta, tietojohtamista sekä tuotantotaloutta ja teemme korkeatasoista, monitieteistä ja kansainvälistä tutkimusta näillä tieteenaloilla.

Vaikuttaja (The Influencer) is a blog published by the Faculty of Management and Business (MAB), Tampere University. On this blog, MAB faculty’s staff and students write about current issues regarding management, business and societal advocacy.

In the Faculty of Management and Business, we teach and carry out high-quality, multidisciplinary and international research in the areas of administrative sciences, business sciences, politics, information and knowledge management, and industrial engineering and management.

 

Blogin kirjoitukset liittyvät johtamisen ja talouden tiedekunnan tutkimukseen ja opetukseen, mutta kirjoittajien mielipiteet ja näkemykset ovat heidän omiansa. Blogin ylläpidosta vastaa tiedekunnan tutkimusasasiantuntija Hanna Salminen, yhteystiedot: hanna.salminen(at)tuni.fi.

The themes of the blog relate to the research and teaching done at the Faculty of Management and Business, but the opinions and views expressed by the blog posters are their own. The administrator of the blog is research specialist Hanna Salminen, contact information: hanna.salminen(at)tuni.fi.