Blogista / About the blog

Vaikuttaja on Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) blogi, jossa tiedekunnan henkilöstö ja opiskelijat kirjoittavat ajankohtaisista johtamiseen, talouteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä aiheista.

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa opetetaan kauppatieteitä, hallintotieteitä ja politiikan tutkimusta sekä tehdään tutkimusta kauppatieteiden, hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen, tietojohtamisen sekä tuotantotalouden aihepiireihin liittyen.

Vaikuttaja (The Influencer) is a blog published by the Faculty of Management and Business (MAB), Tampere University. On this blog, MAB faculty’s staff and students write about current issues regarding management, business and societal advocacy.

At the MAB faculty, business studies, administrative studies and politics are taught and research are done in the areas of business studies, administrative studies, politics, industrial engineering and management as well as information and knowledge management.

 

 

Blogin kirjoitukset liittyvät johtamisen ja talouden tiedekunnan tutkimukseen ja opetukseen, mutta kirjoittajien mielipiteet ja näkemykset ovat heidän omiansa. Blogin ylläpidosta vastaa tiedekunnan tutkimusasasiantuntija Hanna Salminen, yhteystiedot: hanna.salminen(at)tuni.fi

The themes of the blog relate to the research and teaching done at the Faculty of Management and Business, but the opinions and views expressed by the blog posters are their own. The administrator of the blog is research specialist Hanna Salminen, contact information: hanna.salminen(at)tuni.fi