Ohjeet kirjoittajille / For authors

Kirjoittajille

Vaikuttaja-blogin tekstit liittyvät Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen ja opetukseen. Kirjoittajat ovat vastuussa oman tekstinsä sisällöstä. Blogikirjoitus voi olla esimerkiksi:

 • tämänhetkiseen tutkimukseen perustuva selkeä ja tiiviisti kirjoitettu teksti
 • asiantuntijapuheenvuoro tai kommentaari tiettyyn ajankohtaiseen aiheeseen liittyen
 • kirja-arviointi /-esittely
 • asiantuntijan haastattelu
 • opetukseen liittyvän aiheen, esimerkiksi opetus-casen esittely

Myös muunlaiset blogitekstit ovat mahdollisia.

 

Tekniset ohjeet:

 • Merkitse mahdolliset lähdeviitteet tekstiin ja lähdeluettelo tekstin loppuun.
 • Merkitse kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot blogikirjoituksen loppuun (nimi, tehtävä, yksikön nimi / tutkimusprojektin nimi, sähköpostiosoite).
 • Lähetä teksti Word-muodossa sähköpostilla osoitteeseen: hanna.salminen@tuni.fi
 • Lähetä myös kuva(t), jotka haluat blogitekstisi yhteyteen. Muista merkitä kuvan omistajan/omistajien nimi.

 

 

For authors

Blog posts published in the Influencer blog are related to the research and teaching done at the Faculty of Management and Business (MAB), Tampere University. Authors are responsible for the content of their text. A blog post can be for example:

 • a clear and concise text of the current research
 • an expert opinion or a short commentary on a current topic
 • a review / introduction of a scholarly book or a journal article
 • an expert interview
 • a report of a teaching activity, such as a teaching case

Note! Other kinds of blog posts are also possible.

 

Technical instructions:

 • Please, use in-text citations and add a list of references at the end of text.
 • Provide contact information of the author(s) at the end of the blog post (name, title, name of the unit / name of the research project, e-mail address).
 • Send your text in Word-format by e-mail to: hanna.salminen@tuni.fi
 • Send also by e-mail the picture(s) you want to include in your blog post. Please, remember to include the name of the photo owner(s).