Category: Tekninen aloitusohje

Scikit-learn -aloitusohje koneoppimisen kokeiluiden tekoon Python-ohjelmointikielellä

Koneoppiminen (machine learning) on menetelmäperhe, jonka avulla määrämittaisesta datasta pyritään mekaanisesti, eri algoritmien avulla, opettamaan tai johtamaan samantyyppisen (uuden) aineiston havaintoyksiköitä luokittelevia tai kuvailevia malleja. Tämä aloitusohje kertoo, kuinka päästä alkuun koneoppimisen kokeiluissa Python-kielellä, scikit-learn –kirjastoa käyttäen. Ohje on tuotettu osana AI-lähettiläs -hanketta. AI-lähettiläs -hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen ESR-hanke, joka auttaa yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisessä. Hankkeen rahoittajana toimii Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Nimensä mukaisesti, tässä dokumentissa tutustutaan vain kirjaston minimaaliseen peruskäyttöön: Sovelluksen toiminnoista käsitellään siis vain pieni osa, eikä Python-ohjelmoinnin edistyneempiä piirteitä, tai tiedonlouhinnan tai koneoppimisen teoriaa juuri esitellä.

Weka-aloitusohje koneoppimisen kokeiluiden tekemiseen ilman ohjelmointia

Koneoppiminen (machine learning) on menetelmäperhe, jonka avulla määrämittaisesta datasta pyritään mekaanisesti, eri algoritmien avulla, opettamaan tai johtamaan samantyyppisen (uuden) aineiston havaintoyksiköitä luokittelevia tai kuvailevia malleja. Tämä aloitusohje kertoo, kuinka päästä alkuun koneoppimisen kokeiluissa Weka-ohjelmaa käyttäen. Ohje on tuotettu osana AI-lähettiläs -hanketta. AI-lähettiläs -hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen ESR-hanke, joka auttaa yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisessä. Hankkeen rahoittajana toimii Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Nimensä mukaisesti, tässä dokumentissa tutustutaan vain työkalun minimaaliseen peruskäyttöön: Sovelluksen toiminnoista käsitellään siis vain pieni osa, eikä tiedonlouhinnan tai koneoppimisen teoriaa juuri esitellä.

Tableau (Public) –aloitusohje data-analytiikan ja visualisointien tekemiseen ilman ohjelmointia

Visuaalinen data-analytiikka tarjoaa menetelmän sovellusten datalähtöiseen ymmärtämiseen. Tämä aloitusohje kertoo, kuinka päästä alkuun visuaalisen analytiikan kokeiluissa Tableau (Public) -työkalua käyttäen. Ohje on tuotettu osana AI-lähettiläs -hanketta. AI-lähettiläs -hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen ESR-hanke, joka auttaa yritysten avainhenkilöiden kehittymistä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämisessä. Hankkeen rahoittajana toimii Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Nimensä mukaisesti, tässä dokumentissa tutustutaan vain työkalun minimaaliseen peruskäyttöön: Sovelluksen toiminnoista käsitellään siis vain pieni osa, eikä esim. tilastotieteen tai visualisointimallien perusteita juuri esitellä.