Digiopetuksen kehittäminen

Käytännön osaamista erilaisista digiratkaisuista opetuksessa kertyi kaikille opettajille roppakaupalla viime keväänä, kun koronatilanteen vuoksi kaikki kielikeskuksen opetus siirrettiin verkkoon. Heti syyslukukauden alkuun polkaisimme käyntiin lukupiirin, jossa tutustutaan alan tutkimuskirjallisuuteen ja keskustellaan niistä ajatuksista, joita luettu herättää. Linkitämme näin tutkitun tiedon ja käytännön kokemuksen toisiinsa ja pyrimme hyödyntämään tätä koko ajan karttuvaa osaamista OPS-työssä.

Ensimmäiset artikkelit on nyt luettu ja pienryhmien keskustelujen pohjalta nousi esiin seuraavia huomioita:

  • erilaiset opetuksen toteutustavat eivät ole välttämättä opiskelijan näkökulmasta merkittäviä tekijöitä opetuksen laadun kannalta. Seuraavat asiat taas olivat merkityksellisiä (toteutustavasta huolimatta):  opiskelijoiden auttaminen osaamistavoitteiden saavuttamisessa, sellaisen ympäristön luominen, joka auttaa oppimaan ja kolmantena ajatusten ja tiedon välittäminen (Dziuban et al 2018, s.10)
  • opiskelijoilla on hyvin erilaisia teksti- ja mediakäytänteitä – ja hyvin erilaista digiosaamista. On tärkeää hyödyntää olemassaolevaa osaamista, mutta niin että vältetään etukäteiskategorisointi. Asettaa haasteita opettajalle!
  • monimediaisen pedagogiikan tutkimuksessa on jatkossa hyvä tutkia myös kokonaisuutta – insituutioiden sekä teknologisen ja pedagogisen infrastruktuurin merkitystä monimediaisessa kielenoppimisessa (Jalkanen & Taalas 2015)

 

Dziuban, C.,& & Moskal, P., Norberg, A. & Sicilia, N. (2018). Blended learning: the new normal and emerging technologies. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 15(3)

Jalkanen, J. & Taalas, P. (2015). Monimediaisen kielten opetuksen tutkimus: teknologian integroinnista pedagogiseen kehittämiseen. Teoksessa Kielen oppimisen virtauksia. Flows of language learning. AFinLAn vuosikirja 2015. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 73. Jyväskylä. S. 172–186.

 

Kuva: Photo by 2Photo Pots on Unsplash

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *