13.12.2021 vuoden viimeinen kokous - Management group meeting

NoLoVe-esityskuva, kuvassa kolmannen vuosikurssinnätyläisiä
NoLoVe, Nätyn 3. vuosikurssin esitys marraskuussa, kuva Jonne Renvall.

Ensimmäisenä aiheena kokouksessa aina paljon keskustelua aiheuttava dosenttihakemusten käsittely.
Johtoryhmälle on tullut yksi dosenttihakemus. Dosenttihakemus ei etene, sen sijaan tiedekunnan dosenttihakemusohjeita halutaan muuttaa. Juho Hamari esittää, että hakemusten pitää olla associate professor -tason hakijoita (eli vastata Tenure Track -urapolulla kakkosvaihetta). (Dosenttiasiat ovat olleet hieman erilaisia TTY:ssä kuin Tampereen yliopistossa ennen yhdistymistä, yhteinen linja vaatii vielä hiomista. Ja aiheesta on keskusteltu usein. Hyvä, jos asiaan saadaan selkeys, niin joka kerta  dosenttihakemuksia käsiteltäessä käytävä periaattellinen keskustelu voidaan siirtää unholaan.)

Kati Iltanen, kertoo koulutusasioista:  Meidän tiedekunnan Summer School -ehdotuksia on ensi kesälle viisi jaksoa. Mm. kaksi Sustainable Digital Life (SDL) -maisteriohjelmasta. Lukuvuoden 2022-2023 opetustarjonta on valmistelu. Tammikuussa on tulossa hybridiopetuksesta tiedekunnan oma tilaisuus. Paheneva koronatilanne askarruttaa opetuksen järjestämisessä, kuten kaikessa muussakin toiminnassa. Kansainväliset opiskelijat ovat pitkälti olleet nyt etäopetuksessa, keväällä on mietittävä kuinka järjestää opetusta niille jotka eivät pääse paikalle. Ohjeistusta on tulossa – ja intrasta löytyy aina uusin tieto yliopiston linjasta. Kannattaa seurata myös intran Usein kysytyt kysymykset – Koronavirus  -sivua https://intra.tuni.fi/handbook?page=12957

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin on nyt haku auki,  ITC:ssä niitä on tarjolla 15 kpl.

Iiris Ruoho, Kaisa Koskinen, Markku Turunen ja Camilla Lindholm ovat kokoontuneet miettimään saavutettavuustyön jatkoa ITC:ssä. TACCU – Tampere Accessibility Unit on tuottanut lukuisia opintojaksoja ja toiminta on käynnistynyt hyvin, nyt askarruttaa ensi vuoden resurssit. Ensi vuodelle ei ole vielä kasassa rahoitusta koordinaattorin palkkaan. Iiris Ruoho on luvannut osaltaan rahoitusta. Jyrki Vuorinen ehdottaa, että yksikköjen johtajat keskustelevat aiheesta keskenään.

Seuraava keskustelu on miten tiedekunnassa pitäisi suhtautua emerita-/emeritussopimuksen tehneisiin väitöskirjatyön vastuuohjaajina.  Ohjeissa sanotaan, että vastuuohjaajan tulee olla Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva väitöstutkimuksen alaa edustava professori, tenure track -urapolussa oleva henkilö tai dosentti. Erityisestä syystä vastuuohjaajaksi voidaan nimetä myös henkilö, joka ei ole työsuhteessa Tampereen yliopistoon, mutta tekee tutkimusta Tampereen yliopiston tutkimusyhteisössä. Muiden ohjaajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita.

Kustoksena toimii tyypillisesti yliopistoon työsuhteessa oleva professori tai joka on toiminut kyseessä olevan väitöskirjatyön ohjaajana. Joissakin tohtoriohjelmissa kustoksena voi toimia myös emerita-/emeritusprofessori, mikäli tämä on toiminut aktiivisesti kyseessä olevan väitöskirjatyön ohjaajana. DPII, DPLA, DPMCP, DPHAT tohtoriohjelmissa: ”Kustoksen tulee olla Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva professori, tenure track -urapolussa oleva henkilö tai muu dosenttitasoinen opetus- tai tutkimushenkilökunnan jäsen. Erityisestä syystä kustoksena voi toimia emeritus/emeritaprofessori.”
Vaihdoksia on tehty eläköitymisen yms. syiden vuoksi.

Tenure track -tapaamisen (20.1.22) järjestelyt etenevät. Ohjelma on vielä mietinnässä.

Seuraava varsinainen johtoryhmän kokous on ensi vuonna!

 

*****

The first topic in the meeting is the discussion of docent (the title of docent) applications , which always causes a lot of discussion. The Management Group has received one application. The docent application is not progressing, instead the faculty’s docent application guidelines are to be changed. Juho Hamari suggests that applications must be Associate Professor level applicants (ie correspond to the second stage on the Tenure Track career path). (The title of  docent issues have been slightly different at TUT than at the Univerity of Tampere before the merger, the common line still needs to be refined. And the topic has been discussed often. It is good to get clear instructions.)

Kati Iltanen says that there will be five sessions for Summer School next summer. Among other things, two are from the Sustainable Digital Life (SDL) master’s programs.

The application for master’s programs in English is now open, 15 are available at ITC.

Iiris Ruoho, Kaisa Koskinen, Markku Turunen and Camilla Lindholm have gathered to consider the continuation of accessibility work at ITC. TACCU – Tampere Accessibility Unit has produced numerous study courses and the activities have started well, now it is busy with next year’s resources. There is still no funding for the coordinator’s salary for next year. Iiris Ruoho has promised funding. Jyrki Vuorinen suggests that the heads of the units discuss the issue with each other.

The next discussion is how the faculty should treat those who have signed an emeritus / emeritus agreement as responsible supervisors of the dissertation. The instructions state that the supervisor in charge must be employed by the University of Tampere
a professor representing the field of dissertation, a person in the tenure track career path, or a docent. For a special reason, a person who is not employed by  Tampere University but conducts research in the research community of  Tampere University may also be appointed as a responsible supervisor. Other supervisors must have a doctorate.

The custos is typically a professor employed by the university or who has worked on the dissertation in question.
as a director. In some doctoral programs, the professor emeritus / emeritus may also act as a custodian, if he or she has been active in supervising the dissertation in question. DPII, DPLA, DPMCP, DPHAT doctoral programs: The custos must be a professor employed by  Tampere University, a person in the tenure track career path or another member of the teaching or research staff at the docent level. The emeritus / emeritus professor may act as the custos for a special reason.
Changes have been made for reasons of retirement, etc.

Arrangements for the tenure track meeting (20.1.22) are progressing. The program is still under review.

The next meeting of the management group is next year!

_____

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *