25.3.2024 johtoryhmä – Management group meeting

The Rule Book by Jaakko Stenros and Markus Montola is published 12 March 2024
Aluksi päivitämme Saara Asikaisen johdolla tiedekunnan jatkuvuussuunnitelman. Jatkuvuussuunnitelmassa on määritelty erityistilanneorganisaatio, joka alkaa toimia tilanteen vaatiessa suunnitelman mukaan.

Tiina Toikka muistuttaa Pulssi-kysely avoinna 8.4.-28.4.2024. Tällä kertaa kysely on tiivis ja sisältää vain kaksi monivalintakysymystä ja yhden avoimen kysymyksen taustatietojen lisäksi. Edellinen laajempi hyvinvointikysely toteutettiin keväällä 2023. Pulssikysely toteutetaan yhteistyössä Eezy Flown kanssa.

Opettajan meritoituminen -päätös tiedoksi.

Tampereen yliopistossa yliopisto-opettajan, yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan tehtävät on täytetty pääsääntöisesti avoimen haun kautta. Näissä opetuspainotteisissa tehtävissä työskentelevien meritoitumisen mallin tarkoituksena on lisätä opetushenkilöstön uralla etenemisen mahdollisuuksia, sitoutumista työhön, koulutuksen vaikuttavuutta ja vahvistaa yliopiston houkuttavuutta työnantajana.

”Meritoituminen ilman hakua on mahdollista, mikäli henkilö on suoriutunut tehtävässään erittäin hyvin ja menestyksekkäästi. Eteneminen edellyttää aina myös tiedekunnan tarvetta kyseiselle tehtävälle. Mahdollisuutena on edetä meritoitumisen kautta yliopistonlehtorin, vanhemman yliopistonlehtorin tai vanhemman kliinisen opettajan tehtävään. Vanhemman yliopistonlehtorin ja vanhemman kliinisen opettajan tehtävät eivät ole avoimesti haettavana vaan niihin voi edetä ainoastaan meritoitumisen kautta. Tehtäville on määritelty kriteerit, minkä perusteella meritoitumista arvioidaan. Kaikessa arvioinnissa noudatetaan tutkijan vastuullisen arvioinnin periaatteita. Vanhemman yliopistonlehtorin ja vanhemman kliinisen opettajan tehtävään meritoituminen edellyttää merkittäviä ansioita opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä sekä niihin liittyviä laajempia vastuita. Tiedekunnan dekaani voi tehdä esityksen tehtävässään erityisen meritoituneista henkilöistä. Tiedekuntien esityksiä käsitellään kahden vuoden välein yliopistotason toimikunnassa. Rehtori tekee päätöksen toimikunnan esityksestä.”

Tutkimuksen ajankohtaisissa aiheissa on ensimmäisenä PROFI8-suunnittelu – 2.4. tutkimuksen johtoryhmässä käsitellään ensimmäiset luonnokset PROFI-hakemuksen mahdollisiksi alueiksi. Hakemukseen tulee 2-3 aluetta. Tutkimuksen konttori esittää johtoryhmälle keskusteltavaksi ITC:n ehdotusluonnoksen.

Toinen tutkimuksen aihe on FIRI-tiekarttahaku ja tiedekunnan sitoutuminen hakemuksiin. Miten tiedekunta näkee infrojen pitkän aikavälin kehittämisen ja miten se heijastuu hakemuksiin (mm. pitkän aikavälin suunnitelmiin). Vararehtorilta on tulossa tarkennettu pyyntö dekaaneille ja varadekaaneille olla mukana valmisteluissa ja varmistaa tiedekunnan strategian toteutuminen hakemuksissa.

 

//

 

First, under the leadership of Saara Asikainen, we will update the Faculty Continuity Plan. The continuity plan defines a specific contingency organisation that will start to act according to the plan when the situation requires.

Tiina Toikka reminds the Pulse survey open from 8.4. to 28.4.2024. This time, the survey is concise and includes only two multiple-choice questions and one open-ended question in addition to background information. The previous, broader well-being survey was conducted in the spring of 2023. The pulse survey is being carried out in collaboration with Eezy Flow.

Meritisation of those working in teaching-oriented jobs. Merit without application is possible if you have performed your duties very well and successfully. More information on this subject will be available soon

Among the current topics of the Vice-Dean of Research, the first is PROFI8 planning – on 2 April, the Research Steering Group will discuss the first drafts of possible areas for a PROFI application. 2-3 areas will be included in the application. The Research Branch will present a draft proposal from the ITC to the Steering Committee for discussion.The second topic of study will be the FIRI roadmap application and faculty engagement with the applications. How faculty see the long-term development of FIRIs and how this is reflected in applications (including long-term plans). There will be a specific request from the Vice President for Research and Vice Deans to be involved in the preparations and to ensure the implementation of the Faculty strategy in the applications.

 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *