14.3.2022 johtoryhmä

Suurjännitelaboratorio
Management group looking at things. Suurjännitelabrassa.

Keskustelemme aluksi väitöskirjatutkijoiden palkkapaikkojen hakuprosessista ja kielten tohtoriohjelmavastaavan hausta. Hakuprosessit järjestetään samoin kuin aiemmin.

Palkkapaikkojen tarkka määrä on vielä tulee auki, mutta noin  14-16 . Paikat ovat 2-4-vuotisia​,  ne on tarkoitettu uusille väitöskirjatutkijoille (puolet) ja väitöskirjatutkimuksensa jo  aloittaneille (puolet).​ Väitöskirjan viimeistelypaikat tulevat hakuun syksyllä 2022. Tohtoriohjelmia pyritään kohtelemaan tasapuolisesti ottaen huomioon valmistuneiden tohtoreiden lukumäärä ja ohjaajien lukumäärä​.​

Tohtoriohjelmat tekevät alustavan ehdokaskarsinnan ja valitsevat jatkoon hakijoita tohtoriohjelmittain.
Kriteereinä:

 • tieteellinen laatu, 
 • tutkimusalueen vaikuttavuuspotentiaali, 
 • suunnitelman realistisuus, 
 • tähänastiset näytöt suhteessa samassa vaiheessa oleviin ja
 • julkaisusuunnitelman realistisuus ja kunnianhimo.​​

Dekaani tekee lopullisen päätöksen kuultuaan johtoryhmää ja tohtoriohjelmien ehdotuksia.

ITC-tiedekunnassa kaikkien tulee ottaa käyttöön puhelimissa ja tableteissa Microsoft Intune -mobiililaitehallintajärjestelmä. Tätä varten kannattaa tarkistaa nyt saman tien, onko oma laite vanha. Sähköposteihin tulee erilliset muistutukset asennuksesta huhtikuun lopussa (Microsoft Intune tulee ottaa kevään aikana käyttöön puhelimiin ja tabletteihin, joilla käyttää korkeakoulun tietojärjestelmiä esim. sähköposti, Teams, OneDrive, intra). 

  • Tehtävä 1 (nyt heti): Selvitä Mobiililaitehallinta-sivun ohjeiden avulla, onko mobiililaitteesi liian vanha. Jos on, pyydä sen uusimista nyt heti. 
  • Tehtävä 2 (nyt tai myöhemmin): Saat huhtikuun lopussa sähköpostiin viestin, milloin mobiililaitehallinnan käyttöönotto on ajankohtaista. Viimeistään kun saat viestin, tee järjestelmän käyttöönotto Mobiililaitehallinta-sivun ohjeiden mukaisesti. Aikaa tähän on 6 viikkoa. Asennuksen voi tehdä myös heti.  

 

ITC kampuskehitystyöryhmä  saapui kokoustamaan johtoryhmän kanssa klo 16-17. Ryhmässä ovat:​

 • Marko Ala-Fossi​, yliopistonlehtori, journalistiikka, Päätalo
 • Poika Isokoski​, staff scientist, Keskustakampus
 • Terhi Kilamo, yliopistonlehtori, tietotekniikka, Tietotalo
 • Matti Mäntysalo, professori, elektroniikka, Sähkötalo
 • Joonas Säe​, staff scientist, Hervannan kampus, sähkötekniikka
 • Johanna Vaattovaara, professori, suomen kieli, PinniB 
 • Kirsi Aalto​, tiedekuntapäällikkö, sihteeri, 
 • Arttu Timonen​, opiskelija, Keskustakampus
 • Saskia Simisker​, opiskelija, Hervannan kampus

Ryhmä on työ on vasta käynnistymässä. Nyt tässä kokouksessa agendalla:

 • Miten varmistetaan kahdensuuntainen dialogi kampuskehitystyöryhmä – johtoryhmä / tiedekuntaneuvosto – yksiköt ja tiedekunta yhteisönä
 • Mitä ITC kampuskehitystyöryhmältä toivotaan
  – konkreettiset tavat, keinot, toimenpiteet
  – kampuskehitystyöryhmän tähän tehtävään käytettävissä oleva aika ja resurssi
  – kytkentä muiden ryhmien  toimintaan

 

*******

We will first discuss the application process for paid positions for dissertation researchers. The application process will be organized as before.

The exact number of positions is yet to come open, but around 14-16. The places are for 2-4 years and are intended for new dissertation researchers (half) or those who have already started their dissertation research (half).

Doctoral programs make a preliminary candidate selection and select applicants by doctoral program.
Criteria:

 • scientific quality,
 • the impact potential of the research area,
 • the realism of the plan,
 • displays to date in relation to those in the same phase and
 • the realism and ambition of the release plan.

The dean makes the final decision after consulting the management group and proposals for doctoral programs.

For information security reasons, the Microsoft Intune Mobile Device Management system must be deployed on the phones and tablets by everyone also in the Faculty of ITC For this purpose, you should check right now if your mobile device is too old. You will receive via email a separate request to perform the deployment at the end of April. 

 • Task 1 (now): Using the Mobile Device Management page, please check if your mobile device is too old. Request the renewal immediately if needed. 
 • Task 2 (now or later): At the end of April, you will receive via email a request to deploy the Mobile Device Management system. When you receive the request, please follow the instructions on the Mobile Device Management page to do it. You will have 6 weeks after the request to do this. You can also perform the deployment right now. 

Suppose you do not deploy the Mobile Device Management on a mobile device. In that case, you will not be able to access the information systems of the university (e.g., email, Teams, OneDrive, intranet) using that device. Please see also the intra news.  More information and support: IT Helpdesk  it-helpdesk@tuni.fi   

The ITC Campus Development Working Group arrived to meet with the management team from 4 to 5 p.m. The group includes: Marko Ala-Fossi, Poika Isokoski, Terhi Kilamo, Matti Mäntysalo,  Joonas Säe, Johanna Vaattovaara,  Kirsi Aalto,
Arttu Timonen and SaskiaSimisker. The group’s work is just getting started.

Now on the agenda for this meeting:

 • How to ensure a two-way dialogue Campus Development Working Group – Management Group / Faculty Council – Units
 • What is expected of the ITC Campus Development Working Group
  – concrete ways, means, measures
  – the time and resources available to the campus development team for this task
  – connection to the activities of other groups

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *