21.3.2022 dekaanin tuplakahvit, TreSilienssiä ja flippausta - Management group meeting

Motion Capture T7 - Mediapolis
3ndGame Motion Capture workshop, Tutkivan Teatterityön keskus - Mediapolis. In the workshop, interdisciplinary groups will work together to process scenes from Samuel Beckett’s Endgame into mixed-reality versions and experiences.

Kati Iltanen aloittaa koulutuksen asioilla. TreSilienssi-hanke etsii mukaan toimintaan kahta opettajaa.  Kati ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmavastaaviin sopivien kandidaattien löytämiseksi. Myös uusia flipattavia jaksoja etsitään, flippauksesta on erinomaisia tuloksia mm. matematiikan ja tilastotieteiden opetuksessa.

Dekaanit on kutsuttu yliopiston hallituksen kokoukseen 29.3.2022.
Dekaaneille on annettu tehtäväksi esittää tiedekuntia koskien kolme kohtaa:
1. Suurin muutos vuonna 2021 verrattuna aiemmin suunniteltuun.
2. Paras asia, joka toteutui vuonna 2021.
3. Missä on eniten kehitettävää tälle vuodelle 2022?

Kolmantena aiheena johtoryhmässä on Ukrainan tilanne. Aiheesta järjestetään dekaanin zoom-kahvit 31.3. klo 12.30-13.30, mukana keskustelmassa ja kysymyksiin vastaamassa Kirsi Reiman ja yliopiston lakimies.
Ukraina erityistilanneryhmän linjaukset ja Ukrainan sotaan liittyvät ajankohtaiset asiat löytyvät intrasta ”Ajankohtaista Ukrainan tilanteesta Tampereen yliopistossa” -sivulta.

Tiedoksi, että ohjeet Suomen Akatemian ja Business Finlandin EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoitushaut tutkimusinfrastruktuureille löytyvät intrasta https://intra.tuni.fi/fi/content/news/35100. Sisäisen aiekierroksen deadline on 28.3.2022.

Johtoryhmän ja tiedekuntaneuvoston iltakoulussa keskiviikkona on aiheena Karvi-auditointiin 2023 valmistautuminen. Yliopisto valmistautuu pitkäjänteisesti laatujärjestelmänsä auditointiin. Auditointivierailu toteutetaan keväällä 2023. Aiheesta lisää keskiviikkona.

Tässä kuussa järjestetään myös toiset dekaanin zoom-kahvit, 29.3. klo 9-10. Aiheena ovat sopimusten tarkastus- ja allekirjoitusprosessin uudet ohjeet. Ohjeet ovat laatineet Maija Belliard ja Ari Laitinen. Mukana keskusteluissa ovat yliopiston lakimiehet Tommi Hoikkala ja Miisa Karjalainen.

*****

Kati Iltanen started a meeting with the management group on training issues. The TreSilience project is looking for two teachers. Kati will contact the degree program managers to find suitable candidates. New flip courses are also being sought, flip & learn has had excellent results e.g. in the teaching of mathematics and statistics.

The deans have been invited to a meeting of the university board on March 29, 2022.
The deans have been instructed to present three points to the faculties:
1. The biggest change in 2021 compared to what was previously planned.
2. The best thing that happened in 2021.
3. Where are the most to be developed for this year 2022?

The third topic in the management group is the war in Ukraine. The dean’s zoom coffees will be held on March 31 from 12:30 to 13:30, with Kirsi Reiman and the university’s lawyer taking part in the discussion and answering questions.
The guidelines for the Ukraine special situation group and current affairs related to the war in Ukraine can be found on the ”Current news on the situation in Ukraine at Tampere University” page.

Please note that the guidelines for the Academy of Finland’s and Finland’s EU Recovery and Recovery Facility (RRF) funding applications for research infrastructures can be found at https://intra.tuni.fi/en/content/news/35102. The deadline for the internal round of ideas is March 28, 2022.

At the evening school of the Management Group and the Faculty Council on Wednesday, the topic is preparing for the Karvi audit 2023. The university is preparing for a long-term audit of its quality system. The audit visit will take place in the spring of 2023. More on this topic on Wednesday.

Other dean zoom coffees will also be held this month, March 29th. 9 – 10 a.m. New guidelines for the contract verification and signing process are being discussed. The instructions have been prepared by Maija Belliard and Ari Laitinen. Tommi Hoikkala and Miisa Karjalainen, lawyers of the university, are involved in the discussions.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *