15.4.2023 johtoryhmän kokous – Management group meeting

Riikka Papusen väitöstilaisuus 13.4.2024
Tiina Toikka kertoo yksikön päälliköille suunnatusta valmennuksesta syksyllä 2024, aiheesta on tulossa Forms-kysely teemoista.

Porin yliopistokeskuksen johtajalta Katariina Yrjönkoskelta ja Porin kaupungilta on tullut johtoryhmälle kutsu vierailla Porissa kesäkuussa.

Maija Belliard ja Ari Laitinen pitävät tohtoripilotin tilannekatsauksen.

Tiedoks asiati: Koulutuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2024 ja 2025 on valmistelussa.

Tampereen yliopiston lakipalvelujen vierailu klo 14. Jokaiselle tiedekunnille on nimetty juristit, jotka hoitavat lähtökohtaisesti kyseisen tiedekunnan asioita. ITC-tiedekunnan omat juristit ovat Eero Kokkonen ja Juuso Kuusisto.

Eero Kokkonen: ”Voit olla yhteydessä lakitiimiimme hyvinkin matalalla kynnyksellä. Autamme mielellämme, apua voi kysyä esimerkiksi lainsäädännön tulkinnassa, sopimusten laatimisessa ja sopimustarpeiden arvioinnissa. Sopimukset toimivat usein hyvänä riskienhallinnan työkaluna ja ovat tietyissä tilanteissa lainsäädännön vaatimus. Tärkeintä on muistaa liittää viestiin kuvaus tilanteesta ja kaikki tarvittavat dokumentit – se nopeuttaa pyynnön käsittelyä huomattavasti. Tutkimusprojekteissa sopimusluonnoksen lisäksi tarvittavia dokumentteja ovat yleensä ainakin tutkimussuunnitelma, hankkeen budjetti ja rahoituspäätös!

Juristein apua pyydät sähköpostitselakiasiat@tuni.fi osoitteen kautta, ja tietosuoja-asioissa voit kääntyä palveluosoitteen dpo@tuni.fi puoleen.

//

Tiina Toikka tells about the training for heads of unit in autumn 2024, the topic will be the Forms survey on themes.

The management team has received an invitation from Katariina Yrjönkoski, Director of Pori University Centre, and the City of Pori to visit Pori in June.

Maija Belliard and Ari Laitinen give a progress report on the PhD pilot.

For your information, the Education Development Plan for 2024 and 2025 is in preparation.

Visit of the legal services of the University of Tampere at 2 p.m. Each faculty has appointed lawyers who, in principle, will deal with the affairs of the faculty in question. The ITC faculty’s own lawyers are Eero Kokkonen and Juuso Kuusisto.

Eero Kokkonen: ”You can contact our legal team with a very low threshold. We are happy to help, for example with interpreting legislation, drafting contracts and assessing contract needs. Contracts often serve as a good risk management tool and are a legal requirement in certain situations. The most important thing to remember is to include a description of the situation and all the necessary documentation – this will speed up the processing of your request considerably. For research projects, in addition to the draft contract, the documents required are usually at least the research plan, the project budget and the financing decision!

For legal advice, please email lakiasiat@tuni.fi, and for data protection issues, please contact dpo@tuni.fi.

Translated with DeepL.com (free version)

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *