15.5.2023 johtoryhmä – Management group meeting

Carlos Portilla Lopez

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on vahvistanut yliopiston päivitetyn strategian ja sen yliopistotason indikaattorit helmikuusssa 2023.

Yliopiston strategia löytyy niin intrasta kuin julkisiltakin sivuilta.  Nyt kevään aikana, kesäkuun alkuun mennessä, tiedekunnissa ja palveluyksiköissä tulisi keskustella ja luoda näkemys siitä, mitä yliopiston strategian tavoitteet tarkoittavat tiedekunnan toiminnassa. ”Strategian käsittely tiedekunnissa ja palveluyksiköissä varmistaa sekä yliopistotason toiminta- ja taloussuunnitelman että tiedekuntien ja palveluiden vuosisuunnitelmien strategianmukaisuutta ja siten strategian tavoitteiden saavuttamista.”  Käsittelyn tuotoksena tiedekunnista toivotaan yhden PowerPoint-dian kiteytystä
Määräaika on 6.6. mennessä (vuosisuunnittelun kick off on 15.6.).

Ensi viikon tiedekuntaneuvostoon tulossa olevia asioita strategian lisäksi ovat mm. tiedekunnan talouskatsaus, tenure track  -urapolkumallin kehittäminen, Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto 2023 -ehdotus ja kuinka tiedekunta on edennyt vuoden 2023 tavoitteissa.

Työhyvinvointikyselyn tuloksista järjestetään ensi viikolla dekaanin zoom-kahvit. Lisäksi yksiköissä järjestetään yksikkökohtaiset purut kyselyn pohjalta.

Dekaani Verho teki ehdotuksen ainejärjestöjen ja kiltojen tukemiseen. Hän ehdottaa, että ennen koronaa tehtyjä linjauksia ja toteutumaa tarkastellaan ja sovitaan selkeät ohjeet.

________

Tulevat Sähkötalo Research Hub -tapahtumat.  Kaikille avoin Arkkitehdin klinikka järjestetään Kampusareenan auditoriossa (A223) 22.5.2023 klo 10-12 välisenä aikana. Tapahtumassa voit tutustua tämänhetkisiin suunnitelmiin ennen toteutussuunnitteluvaiheeseen siirtymistä. Osallistujilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja tarkentaa käyttäjätarpeita jatkosuunnittelun pohjaksi. Tapahtumassa kuulet lisätietoa myös tulevista väistöistä. 

*****

 

The Board approved the updated strategy and its visualisation in February 2023.

The university’s strategy can be found both on the intranet and on public pages. Now, during the spring, the faculties and service units should discuss and create a vision of what the goals of the university’s strategy mean in the faculty’s operations. ”Processing the strategy in the faculties and service units ensures that both the operational and financial plan at the university level and the annual plans of the faculties and services are in line with the strategy and thus the achievement of the strategy’s goals.” As a result of the discussion, the faculties are expected to summarize one PowerPoint slide
The deadline is 6.6. by (annual planning kick off is 15.6.).

In addition to the strategy, the issues coming to the faculty council next week are, for example, the faculty’s financial review, tenure track – development of a career path model, the University of Tampere’s social impact award 2023 proposal and how the faculty is progressing in its 2023 goals.

Next week, the dean’s zoom coffees will be organized based on the results of the job well-being survey.
(Dean´s zoom coffees is on Thursday 25th May 2023 at 1–2.30 pm.) Simultaneous interpretation between Finnish and English will be provided and the event will be recorded. 

___________
Sähkötalo Research Hub, Architects clinic.
POP UP -event at Kampusareena on Thursday 25th of May 2023 from 10 to 12.

Welcome to explore the current plans of future Sähkötalo and to meet the design team.
You have an opportunity to comment the plans before proceeding to the construction design phase.
At the event, you can also get more information about the upcoming moves and temporary facilities.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *