16.11.2020 - Pre-Award Research Services, Summer School & Xmas

Vieraanamme on Tuukka Pöyry, tutkimuspalvelupäällikkö, Tampereen yliopiston tutkimus- ja rahoituspalveluista. Pöyry kertoo Preaward-tiimin toiminnasta ja palveluita sekä käynnissä olevista hauista, kuten Horisontti 2020 ja ERC -haut. Preaward tarjoaa tietoa eri rahoitusinstrumenteista sekä auttaa kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemisen suunnittelussa ja valmistelussa. Preward-tiimi mm. tukee hakemuksen kirjoittamisprosessia ja hankevalmisteluja esim. antaa sparrausta,  kommentointi hakemuksia. He tarjoavat myös grant writer -palvelua Tampereen yliopiston koordinoimille EU H2020 -hankevalmisteluille ja kouluttavat tutkijoita tutkimusrahoituksen hakemiseen.

 

Kati Iltasen koulutusasiat:
– Summer School -jaksoehdotukset pitää ilmoittaa Susanna Ketolalle ja Tuija Puntaselle viimeistään 13.11.2020.

– Tohtoriohjelmavastaavien ja tohtoriohjelmien suunnitteluryhmien valinta

– Valittava 1-2 edustajaa, opettajajäsentä,  yksiköistä etäopetuksen ja -valvonnan riskikartoituksen tekemiseen. Tavoitteena on tunnistaa etäopetukseen ja etävalvontaan liittyviä riskejä ja arvioida mahdollisten riskit ja niiden mahdolliset seuraukset ja määritellä arvio riskin todennäköisyydelle ja vakavuudelle. Lisäksi käydään läpi mm. opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen, yksityisyyden suojaan, tietoturvaan ja valvontaan liittyviä riskejä. Kartoituksen tekeminen vie 1-2 tapaamiskertaa.

Päätimme, että 16.12. dekaanin joulukahvit ovatkin pikkujoulujuhlat zoomissa, suunnitellaan ohjelmaa ja hankitaan tilaisuuteen juontaja. ITC Christmas On Air.

Aamukahvit 20.11.

Tutkimuksen konttorin Hamari & Belliard toivat aamukahville purtavaa:
– ERC-tuki: Tiedekunnissa valmistaudutaan nyt vauhdilla ERC-hakuihin (mm. mahdollisuus, että hakijan tuntiopetukseen saadaan sijainen, että hakijalle jää aikaa hankehakemuksen valmisteluihin). Kuinka me ITC:ssä linjaamme tukitoimia hakijoille?

– Tutkimusperiodit: Tutkimuspalveluiden johtaja Anu Juslin on esittänyt kysymyksen, onko tiedekunnissa  keskusteltu tutkimusperiodien mahdollistamisesta. Esim. professoreille tulee mahdollistaa tutkimusperiodin pitäminen. Resursointi tulee tiedekunnilta, joka käytännössä toteutetaan aikajärjestelyillä, ja päätösvalta on dekaanilla. Suunnitelmia?

– Platform-arvioijat: Tampereen yliopiston tiedeneuvosto on tekemässä ehdotusta platformien eli tutkimusalustojen arviointiryhmän jäsenistä. Ryhmä on tarkoitus koota suurimmaksi osaksi ulkoisista toimijoista (esim. emeritus-professoreista, myös yliopiston ulkopuoliset henkilöt ovat mahdollisia). Työryhmän päätehtävänä on valmistella kriteerit tutkimusalustavalinnoille. (Työryhmän valinnassa sovelletaan esteellisyysohjeistusta, joten työryhmän jäsenet eivät voi olla tekemisissä valittavien / ehdotettavien platformien kanssa.)

Asiat ovat niin laajoja, että siirtyvät maanantaille.

*********

Our guest is Research Funding Manager Tuukka Pöyry (Pre-Award Research Services, Research Services Group). Research Services’ Preaward team supports our university researchers in all research funding related issues.
https://intra.tuni.fi/en/content/service_profile/13152?tab=1

Kati Iltanen’s education issues:
– Summer School proposals must be notified to Susanna Ketola and Tuija Puntanen no later than 13 November 2020.

– Heads of doctoral programmes and Heads of degree programmes.

We decided that on 16.12. the Dean’s Christmas coffees are a Xmas party in the zoom – ITC Christmas On Air.

 

20.11. Hamari & Belliard brought snacks for morning coffee:
– ERC support: Faculties are now preparing for ERC applications at a rapid pace. How do we in the ITC align support measures for applicants?

– Research periods: Anu Juslin, Director of Research Services: how research periods are made possible in faculties. For example, professors should be able to hold a research period. Resourceing comes from the faculties, which in practice is implemented through time arrangements, and the decision is made by the dean. Plans?

– Platform evaluators: The Science Council of the University of Tampere makes a proposal for the members of the platform evaluation team. The group is to be assembled for the most part from external actors (e.g. emeritus professors, people outside the university are also possible). The main task of the working group is to prepare the criteria for the selection of research platforms. (Accessibility guidelines apply to the selection of the working group, so the members of the working group cannot be involved in the platforms to be selected / proposed.)

Things are so extensive that they move on to Monday’s meeting.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *