20.11.2023 johtoryhmä – Management group meeting

Ja jälleen aiheena tohtorikoulutuspilotti, se on täystyöllistänyt tutkimuksen konttorin, selvitettävää ja pohdittavaa riittää.

Uusi tohtoripilottiohjelma tähtää tohtorikoulutuksen uudistamiseen.  Tohtoriopintojen nopeuttaminen vaatii sujuvoittamista ja  uudistuksia. Tällä hetkellä, jos tohtoriopiskelija suoritaa opintoja täysipäiväisesti, tutkinto on mahdollista tehdä valmiiksi noin neljässä vuodessa. Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja yhteensä 40 opintopisteen laajuisista opinnoista. Tällä hetkellä tohtoreita valmistuu noin 1600 vuosittain, joten 2027 taso on arviolta 2700.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että hakemuksiin osallistuvat yliopistot ja muut organisaatiot takaavat hankkeen toteuttamisen ”tavanomaiset perusedellytykset”, jotka mahdollistavat väitöskirjatutkijan mahdollisuuden valmistua tohtoriksi noin 3 vuodessa.
Mutta minkälaisilla konsteilla? Kuinka tohtoriopintojen opinnollistaminen voisi sujua, esim. tutkimuksen läpiviennin kannalta oleelliset tutkijantaidot heti 2024 syksyllä ja/tai 2025 keväällä:
  • akateeminen kirjoittaminen
  • menetelmät
  • tieteellinen viestintä
  • aluealaan liittyvät kriittiset opinnot

Lisäksi johtoryhmässä mietityttää mistä löytyvät 1000 uutta tohtorikandidaattia? Kilpailu yliopistojen välillä tulee olemaan suurta. Myös vauhti, jolla tässä edetään, aiheuttaa hieman ihmetteleviä kommentteja. Hankkeesta informoitiin tiedeyhteisöä syyskuussa budjettiriihen yhteydessä, hakuaika ja ohjeet valmistuivat marraskuussa, ja rahoitus jaetaan tammi-helmikuussa. väitöskirjatutkijoiden pitäisi aloittaa elokuussa 2024. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

 

******

And again, the doctoral education pilot is the topic, keeping the research office fully occupied with plenty to investigate and contemplate.

The new doctoral pilot program aims to reform doctoral education. Speeding up doctoral studies requires streamlining and reforms. Currently, if a doctoral student completes studies full-time, the degree can be finished in about four years. A doctoral degree consists of a dissertation and a total of 40 credit points of studies. Currently, around 1600 doctoral degrees are awarded annually, and the estimated level for 2027 is approximately 2700.

The Ministry of Education and Culture requires that universities and other participating organizations ensure the implementation of the project with ”usual basic conditions” that allow a doctoral researcher to complete the degree in three years.

But how can this be achieved? How could the structuring of doctoral studies proceed, for example, regarding essential research skills in the fall of 2024 and/or the spring of 2025:

 • Academic writing
 • Methods
 • Scientific communication
 • Critical studies related to the field

Are there any studies in the doctoral program that can be reduced? Should coordinators be added to assist and guide?

In addition, the leadership team is concerned about where to find 1000 new doctoral candidates. Competition between universities will be significant. The pace at which this is progressing also raises some questioning comments. The scientific community was informed about the project in September during the budget negotiations, the application period and guidelines were finalized in November, and funding will be allocated in January-February. Dissertation researchers are expected to start in August 2024. We are living in interesting times.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *