20.3.2023 johtoryhmä - Management group meeting

Koulutusvaradekaanina toimii toistaiseksi yliopistonlehtori Erja Sipilä. Erja oli ensimmäistä kertaa mukana johtoryhmän kokouksessa 20.3.2023.

Työeläkeyhtiö Varman ja yliopistojen laaja työhyvinvointikysely on avoinna 5.4 asti. Henkilöstö ja apurahatutkijat ovat saaneet linkin kyselyyn osoitteesta, Ensi viikolla lähetetään vielä muistutusviestejä. (23.3. vastaustilanne löytyy täältä, ITC-tiedekunnassa Kielet johtavat 57,3% on vastannut kyselyyn, Sähkötekniikassa vain 24,6%)

Intrasta löytyy kootusti maaliskuun osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin tuen tarjonta yliopiston henkilöstölle. Vaikka onkin jo loppukuu, niin vielä löytyy paljon mielenkiintoisia https://intra.tuni.fi/content/news/46023

Tiedekunnalta on pyydetty uuden todistuspisteytysmallin kommentointia,  malli tulossa kommentoitavaksi 31.3., kommenttien sisäinen deadline 19.4.2023. Nyt voimassa oleva pisteytysmalli on 2025 vuoden loppuun. Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Aiheesta mm. Helsingin yliopiston sivuilla.
( YLE:n uutinen 31.3. pisteytysmallista , lisätty 31.3.)

Tiedoksi, että opettajille on  keskustelutilaisuus  Sisu-selvityksen tuloksista  (30.3. klo 12.00-13.00)

Poika Isokoski päätettiin pyytää pitämään tilojen kehittämishankkeen ja tilatiivistyksen tilannekatsauksen.

Kirsi Aallolla on kysymyksiä dosenttihakemusten käsittelystä johtoryhmässä huhti-toukokuussa

Lopuksi Ari Laitinen tarjoaa lyhyen ”talouspalan”, lyhyt katsaus, missä mennään.

 

*****

For the time being, university lecturer Erja Sipilä is serving as vice dean of education. For the first time, Erja participated in the meeting of the management group on March 20, 2023.

The extensive job well-being survey of Varma, the employment pension company, and universities is open until April 5. The staff and grant researchers have received a link to the survey from Next week reminder messages will be sent. (23.3. response status can be found here, in the ITC faculty Languages lead 57.3% have answered the survey, in Electrical Engineering only 24.6%)

The faculty has been asked to comment on the new certificate scoring model, the model will be available for comment on March 31, the internal deadline for comments is April 19, 2023. The current scoring model is until the end of 2025. The universities will decide on the reform of the scoring model for certificate selection in 2023. The new scoring model will be introduced in 2026. The scoring of the certificate-based admission is currently being developed for the 2026 admissions. The goal is also to increase cooperation between universities in the entrance exams. On the subject, e.g. On the website of the University of Helsinki.

It was decided to ask Poika Isokoski to give a status review of the facilities development project and space compaction.

Kirsi Aalto has questions about the handling of docent applications in the management group in April-May

Finally, Ari Laitinen offers a short ”economic piece”.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *