27.3.2023 johtoryhmä - Management group metting

Aluksi käsittelemme loppukevään ja syksyn tapahtumia, keväälle on tulossa vielä useita dekaanin zoom-kahveja. Syksylle suunnitteilla mm. tenure track -urapolulla oleville ja professoreille yhteinen tilaisuus (alustavasti suunniteltu 31.8.) ja uusien professoreiden juhlaluennot.

Juho Hamari esitteli yliopiston varainhankintakampanjan tämän vuoden prosessia. Nyt ei ole käynnissä valtion vastinrahakampanjaa. Meillä on  mahdollisuus ehdottaa tiedekunnasta fokusoituja rahoituskohteita, ehdotuksia toivotaan 10.4. mennessä. Lahjoituksia voi tehdä kuuteen eri rahastoon.

 

Yliopiston sisäistä rahoitusohjausmallia koskeva joryn ja tiedekuntaneuvoston yhteisen lausunto laatimiseksi sovitaan ITC:n prosessista ja aikataulusta:
”Tiedekunnan joryssa valmistellaan lausuntoluonnos, joka toimitetaan tiedekuntaneuvoston huhtikuun kokoukseen 26.4. (esityslista lähtee 21.4.) keskusteltavaksi. Neuvoston kommenttien perusteella johtoryhmän lausuntoluonnos viimeistellään tiedekunnan lausunnoksi.”

Koulutuksen puolelta on noussut aiheeksi Saavutettavuus-opintosuunta Sustainable Digital Life (SDL) -maisteriohjelmaan. Huhtikuun tiedekuntaneuvostossa on tarkoitus esittää ehdollisesti perustettavaksi SDL-ohjelmaan kaksi opintosuuntaa: AISS (Erasmus Mundus -hakemus jätetty, päätös kesäkuussa) ja SDL (teknisluonteinen opintosuunta). Koulutuksen varadekaani Erja Sipilä kokoaa aiheesta lisää tarvittavaa tietoa ja tuo asian keskusteltavaksi johtoryhmään.

Ensi viikon johtoryhmän kokous on läsnäkokous, paikalle tulee Poika Isokoski esittelemään FIRI-hankkeita (klo 9) ja  klo 10 eteenpäin aiheena Karvi-auditointi, paikalla laatupäällikkö Leena Ahrio.

****

At first, we will cover the late spring and autumn events, there are several more dean’s zoom coffees coming up for the spring. Plans for autumn include A joint event for professors and those on the tenure track career path (tentatively planned for August 31) and celebratory lectures by new professors. Juho Hamari presented this year’s process of the university’s fundraising campaign. Now there is no state counter-money campaign. We have the opportunity to propose focused funding targets from the faculty, proposals are requested on 10.4. by.
Donations can be made to different funds:

  • social sciences
  • health sciences
  • humanities and
  • natural sciences
  • and in social research, business and management studies, educational sciences and research and education in the arts

In order to prepare a joint statement of the university’s internal financial management model, the ITC process and schedule are agreed upon:
”The faculty is preparing a draft statement, which will be submitted to the Faculty Council’s April meeting on 4/26 (the agenda goes out on 4/21) for discussion. Based on the council’s comments, the management group’s draft statement will be finalized as a faculty statement.”

On the education side, the Accessibility study direction has become a topic for the Sustainable Digital Life (SDL) master’s program. At the faculty council in April, it is planned to present two study directions for conditionally being established in the SDL program: AISS (Erasmus Mundus application submitted, decision in June) and SDL (technical study direction). The vice dean of education, Erja Sipilä, gathers more necessary information on the subject and brings it to the management group for discussion.

Next week’s management team meeting will be an attendance meeting, Poika Isokoski will be there to present FIRI projects (at 9 am) and from 10 am onwards the subject will be Karvi auditing, quality manager Leena Ahrio will be present.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *