20.5.2024 johtoryhmä – Management group meeting

Professori Esa kirkkopelto piti uuden professorin luentonsa 16.5.2024.

1. Ensimmäisenä aiheena ovat kansainväliseen opiskeluun kohdistuvat uudistukset.
Vieraina johtoryhmässä ovat Joanna Kumpula ja Terhi Kipinä Kansainvälisen opiskelun ja integraation tuen tiimistä. Kumpula on Kansainvälinen opiskelu ja integraation tuki -tiimin päällikkö ja Kipinä on mukana apuraha- ja lukuvuosimaksujärjestelmien kehittämisessä.

Hallitus haluaa ulkomaisten opiskelijoiden kattavan koulutuksensa kustannukset. Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa mainitaan, että se haluaa yliopistojen etenevän kohti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuutta. Osalle opiskelijoista on myönnetty koulutuksen kokonaan tai puolet siitä kattava apuraha. Yliopistot miettivät ”täyskatteellisten” tutkintojen hintoja.

2. Ari Laitisen talouskatsaus. (Kuukausittainen katsaus talouteen).
Vielä näyttää suht hyvältä, ulkoista rahoitusta on tullut hyvin.”

3. Tamperelaisen tutkimuksen tukisäätiön apurahansaajaehdotukset

  • Ehdotusten deadline 21.5.
  • Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiö on toimittanut yliopistolle pyynnön nimetä apurahakandidaatteja Tampereen yliopistossa väitöskirjatasoisia jatko-opintoja harjoittavista lahjakkaista tutkijoista.

 4. Ajankohtaiset asiat

  • Dekaanien katsaus
  • Varainhankinnan tilaisuus 3.6. klo 13-16 keskustakampuksella.
  • Tiedoksi: Tampereen yliopisto vastaa keskitetysti lausuntokierroksella olevaan valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseen suunnitelmaan.
  • Tiedoksi: kaksi uutta dosenttia, Joonas Ilmavirta (matematiikka, tietotekniikan yksikkö) sekä Jussi Palomäki (pelien ja hyvinvoinnin tutkimus, viestintätieteiden yksikkö)

//

 

1. The first topic is the reforms to international learning.
Joanna Kumpula and Terhi Kipinä from the International Learning and Integration Support Team will be guests of the Steering Group. Kumpula is the head of the International Learning and Integration Support team and Kipinä is involved in the development of the scholarship and tuition fee systems.

The government wants foreign students to cover the cost of their education. Petteri Orpo’s government programme mentions that it wants universities to move towards full tuition fees for non-EU and non-EEA students. Some students have been awarded grants covering all or half of their education. Universities are considering the prices of ”fully-funded” degrees.

2. Financial review by Ari Laitinen. (Monthly review of the economy.)
”Still looking pretty good, with a good inflow of external funding.”

3. Proposals for grants from Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiö

Deadline for proposals 21.5.
Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiö has sent a call to the University for nominations of talented postdoctoral researchers at Tampere university.

4. Current issues

  • Deans’ review
  • Fundraising event on June 3 from 1 to 4 p.m. at the Central Campus.
  • For information, Tampere University is responding centrally to the multiannual plan for the use of state research and development funding, which is currently being consulted.
  • For information: two new Title of Docent, Joonas Ilmavirta (Mathematics, Unit of Computing Sciences) and Jussi Palomäki (Games and Well-being Research, Unit of Communication Sciences).

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *