13.5.2024 johtoryhmä – Management group meeting

Each CONVERGENCE doctoral researcher has two supervisors. Chia-Hsin Wu's main supervisors are Kaisa Väänänen and Esa Rahtu.
Each CONVERGENCE doctoral researcher has two main supervisors. Chia-Hsin Wu's supervisors are Kaisa Väänänen and Esa Rahtu. And additional supervisors Aino Ahtinen, Roel Pieters (Faculty of Engineering and Natural Sciences), Arja Ranta-Aho (GettingBetter / Atapley Europe Oy).

Sanna Ala-Kortesmaa esittelee ITC:n ja Rakennetun ympäristön tiedekunnan osallistumista MSCA Doctoral Networks -ohjelmaan (koskee viestintätieteitä & arkkitehtuuria). Mukana myös Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelman vetäjä Sanna Kivimäki.

Viime vuoden lopussa Sanna Ala-Kortesmaa ja Raúl Castano de la Rosa (Rakennetun ympäristön tiedekunta / BEN) valittiin mukaan valmistelemaan HORIZON-MSCA-2024-DN-01-01 rahoitushakemusta. Virallisesti haku käynnistyy 29. toukokuuta (lisätietoja hakemuksesta: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-doctoral-networks-2024). Hakemusta johtaa Dublin City University (DCU), mukana on Tampereen yliopiston lisäksi myös Twenten ja Barcelonan yliopistot.

Sanna Ala-Kortesmaa: ”Meidän roolimme TAU:ssa olisi valvoa kahta tohtorintutkintoa suorittavaa opiskelijaa, toinen viestinnän alalla ITC:ssä ja toinen arkkitehtuurin alalla BEN:ssä.

Tutkijakoulun tutkimusjohtaja Pirjo Nikanderin mukaan tälle ei olisi tarpeen perustaa erillistä tohtoriohjelmaa vaan tähän osallistuvan opiskelijan voisi hänen mukaansa solauttaa osaksi meidän normaalia tohtoriohjelmaamme, opiskelija valmistuisi sitten paitsi meidän papereilla myös esim. DCU:n papereilla. 

Lähdemme mukaan edistämään hakemusta. Puollot on saatu myös BEN-tiedekunnan johtoryhmältä sekä tohtorikoulusta.

 

Järjestämme Dean on tour -kiertueen koulutusteemalla ensi syksynä. 

 

Keskustelimme rahoitusohjausmallista, Ari Laitinen esitteli Tampereen yliopiston osalta ehdotettuja toimia rahoitusohjausmallin päivitykseen vuodelle 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt yliopistojen rahoitusmallin muutoksista sopimuskaudelle 2025-2028. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on aiemmin todennut, että rahoitusohjausmallin on oltava jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kohteena, jotta se huomioi myös parhaalla tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusohjauksen muutokset. Tampereen yliopiston sisäisen rahoitusohjausmallin päivittämistä vuodelle 2025 tarkastellaan aiempien kokemusten ja ministeriön malliin tulleiden muutosten pohjalta. 

Tiedekuntaneuvostoilta pyydetään lausunnot rahoitusohjausmalliin esitetyistä muutoksista. Lausuntokierroksen jälkeen päätetään rahoitusohjausmallista vuodelle 2025. Rahoitusohjausmallin kautta tiedekunnille jaettavan perusrahoituksen taso pyritään pitämään ennakoitavana ja vakaana. Laskennallisten kriteerien muuttuessa vaikutukset huomioidaan tiedekunnan harkinnanvaraisen rahoituksen määräytymisessä vuonna 2025. Näin pyritään turvaamaan suunnittelun ja toiminnan pitkäjänteisyyttä. 

 

//

First, Sanna Ala-Kortesmaa presented the participation of ITC and the Faculty of Built Environment in the MSCA Doctoral Networks programme (for Communication Sciences & Architecture). Also present will be Sanna Kivimäki, Head of the Doctoral Programme in Media and Communication Studies and Performing Arts.

At the end of last year, Sanna Ala-Kortesmaa and Raúl Castano de la Rosa (Faculty of Built Environment / BEN) were selected to participate in the preparation of the HORIZON-MSCA-2024-DN-01-01 funding application. The application will officially open on 29 May (for more information on the application: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/calls/msca-doctoral-networks-2024). The application is led by Dublin City University (DCU), with the participation of the University of Tampere, the University of Twente and the University of Barcelona.

Sanna Ala-Kortesmaa: ”Our role at TAU would be to supervise two doctoral students, one in the field of communication at ITC and one in the field of architecture at BEN. ”

According to Pirjo Nikander, Research Director of the TAU, it would not be necessary to set up a separate PhD programme for this, but the student involved could, according to her, be integrated into our normal PhD programme, the student would then graduate not only with our papers but also with papers from, for example, DCU.

We will support the application. We have also received support from the BEN Faculty Steering Group and the Doctoral School.

We discussed the financial management model

The Ministry of Education and Culture has decided on changes to the university funding model for the contract period 2025-2028. The Board of the University of Tampere Foundation has previously stated that the financial management model must be subject to continuous improvement and development in order to best reflect the changes in the Ministry of Education and Culture’s financial management. The update of the University of Tampere’s internal financial governance model for 2025 will be reviewed in the light of past experience and changes in the Ministry’s model.

The Faculty Councils will be asked to comment on the proposed changes to the financial governance model. Following the consultation process, a decision will be taken on the financial management model for 2025. The aim is to keep the level of core funding allocated to faculties through the Financial Steering Model predictable and stable. If the calculation criteria change, the impact will be reflected in the discretionary faculty funding for 2025 to ensure long-term planning and sustainability.

We will organise a Dean on Tour next autumn with an educational theme.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *