23.8.2021 johtoryhmä - Infrastructure Investments And Some Other Stuff

Vieraana johtoryhmässä ovat ITC-tiedekunnan staff scientistit: Poika Isokoski, Jari Keskinen, Kari Lahti, Joonas Säe, Jussi Rantala ja Nataliya Strokina. Aiheena on infrat ja investoinnit. Aluksi staff scientistit  esittelevät  hieman omia alueitaan, mutta varsinainen agenda on  vuosisuunnitteluun 2022 liittyvät investointiesitykset tiedekunnasta. Scientistit ovat keränneet ehdotukset yhteen taulukkoon ja priorisoineet niitä. Ehdotukset pitää toimittaa eteenpäin viimeistään 17.9.2021.

Tiedekuntaan on tullut Satakunnan korkeakoulutuksen kehittäminen -selvitykseen liittyvä kommenttipyyntö. Satakuntaliiton maakuntahallitus on teettänyt Kalervo Väänäsellä Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvityksen. Selvityksen loppuraportti julkaistaan 1.9.2021. Porin yliopistokeskuksen toimijoina ovat Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Porin yliopistokeskuksessa annetaan suhteellisen laajassa mitassa niin kandidaatti- kuin maisteritasoista koulutusta. Ylioppilaspohjaista koulutusta annetaan Turun yliopiston toimesta kauppatieteissä ja humanistisissa tieteissä ja Tampereen yliopiston toimesta maisteriohjelmissa tekniikan ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Lisää Tampereen yliopiston Porin yksiköstä: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/porin-yksikko-tampereen-yliopisto.

Kommenttipyynnöstä on keskusteltu jo 18.8. johtoryhmän keskiviikkopalaverissa. Kommentit pitää olla kommenttidokumentissa 23.8. mennessä. Tampereen yliopisto on jo aloittanut omalta osaltaan Seinäjoen ja Porin tarjoman koulutuksen kehitystoimia.  Lisäksi Tampereen yliopisto on  vahvistanut lukuvuonna 2021-2022 tietotekniikan opetustarjontaansa Seinäjoen ja Porin yksiköissään tarjoamalla maksutonta ohjelmistoalan koulutusta (Fitech).

Tiina Toikka kertoo henkilöstösuunnittelussa hyödynnettävistä tilastosta. Toikka on koonnut tietoja yksiköittäin, lisäksi myös vertailutietoja muista tiedekunnista.

*****

The guests in the management group are ITC faculty staff scientists Poika Isokoski, Jari Keskinen, Kari Lahti, Joonas Säe, Jussi Rantala and Nataliya Strokina and the topic is infrastructure investments. The agenda is the investment proposals for the 2022 annual planning from the faculty. Scientists have gathered the proposals into one table and prioritized them. Proposals must be submitted no later than 17.9.2021.

The faculty has received a request for comments on the development of Satakunta higher education. The Provincial Government of the Satakunta Association has commissioned a study on the development of Satakunta higher education by Kalervo Väänänen. The final report of the study will be published on September 1, 2021. The actors of the Pori University Center are the University of Tampere and the University of Turku. The Pori University Center provides a relatively large range of both bachelor’s and master’s level education. Student-based education is provided by the University of Turku in business and humanities. Tampere University provides education in master’s programs in the fields of technology and social sciences. The request for comments has already been discussed on 18 August. at a meeting of the management team on Wednesday. Comments must be in the comment document 23.8.2021.
The University of Tampere has already started to develop the education provided by Seinäjoki and Pori. In addition, in the academic year 2021-2022, the University of Tampere has strengthened its IT teaching offering in its Seinäjoki and Pori units by offering free software training (Fitech).
https://www.tuni.fi/en/about-us/pori-unit-tampere-university#switcher-trigger–overview

Tiina Toikka presents the statistics used in personnel planning. Toikka has compiled data by unit, as well as comparative data from other faculties.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *