3.10.2022 vuosisuunnittelua ja tavoitteita - Management group meeting

Aloitimme väitöskirjatutkijoiden viimeistelypaikkoja koskevalla keskustelulla. Palkkapaikat ovat olleet esillä jo viime viikon keskiviikkon aamukahveilla.
Viimeistelypaikat ovat tarkoitettu väitöskirjan loppuunsaattamiseen ja ovat kestoltaan 3-12 kuukautta. Haku on väitöskirjatutkijoille, joilla ei tällä hetkellä ole rahoitusta tai mahdollisuutta projektirahoitukseen väitöskirjan viimeistelemiseksi. Määräaikaisen tehtävän tavoitteena on saattaa väitöskirjatyö loppuun.
Tohtoriohjelmat kokoavat ehdotuksen hakemusten perusteella, ja lopulliset päätökset tehdään 30.11.2022 mennessä. Jaettavana on 72 palkallista kuukautta. Uudet paikat avataan hakuun 10.10. alkavalla viikolla.

Kirsi Aalto käy läpi vuosisuunnitelmaa seuraavia vaiheita. Vuosisuunnitelma esitellään henkilöstökokouksessa 25.10. ja tiedekuntaneuvostossa 26.10.2022.

Tiedekunnan vuosisuunnitelman 2023 muodostavat päivitetyt toiminta- ja henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2023 budjetti. Vuosisuunnitelmaansa tiedekunta päivittää vuoden 2022 (-2024) suunnitelmansa pohjalta tiedekunnan yliopiston strategian ja yhteisten tavoitteiden kanssa linjassa olevat tavoitteensa ja niiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet vuodelle 2023 sekä toimintasuunnitelman että henkilöstösuunnitelman osalta ​​

Tiedekuntakohtaisten tavoitteiden lisäksi yliopiston on antanut myös kaikille tiedekunnille yhteisiä tavoitteita, kuten läpäisyn parantaminen.

 

*****

We started with a discussion about the finalization places for dissertation researchers. The salary positions have already been on display at last week’s Wednesday morning coffees. The finishing positions are intended for the completion of the dissertation and last for 3-12 months. The application is for students who currently do not have funding or the possibility of project funding to complete their dissertation. The goal of the temporary assignment is to complete the dissertation work. The doctoral programs compile a proposal based on the applications, and the final decisions will be made by November 30, 2022. There are 72 paid months to share. New positions open for applications on next week.

Kirsi Aalto goes through the steps following the annual plan. The annual plan will be presented at the personnel meeting on October 25. and in the Faculty Council on 26 October 2022.

The faculty’s annual plan for 2023 consists of the updated operational and personnel plan and the 2023 budget. In its annual plan, the faculty will update its 2022 (-2024) plan with its goals that are in line with the faculty’s university strategy and common goals and the measures to achieve them for 2023, both in terms of the action plan and the personnel plan.​​​​

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *