10.10.2022 johtoryhmä - Management group meeting

3D-konenäköjärjestelmän kehittäminen palkittiin
3D-konenäköjärjestelmän kehittäminen palkittiin

Käymme läpi vuosisuunnittelumateriaalia. Vuosisuunnitteluun liittyvä henkilöstökokous on 25.10. klo 12.00-13.30 (zoom-kokous). Kokouksen asialistalla ovat tilannekatsaus, vuosisuunnitelma 2023, henkilöstösuunnitelma ja budjetti. Kokoukseen liittyvä materiaali pitää olla valmis 17.10. klo 12 sekä suomeksi että englanniksi. Materiaali lähetetään ITC-all-sahköpostilistan kautta kaikille etukäteen. Se lähetetään myös tilaisuuden tulkeille ja yliopiston luotttamushenkilöille. Materaalipaketti on laaja, kaikkia dioja ei ehditä käydä läpi henkilöstökokouksessa vaan niihin voi tutustua omatoimisesti.

Tiina Toikka kertoo Me-bonuksesta. Me-bonus on avattu hakuun 11.10.2022. Osana työhyvinvointitoimenpiteitä yliopiston tiimit, ryhmät, yhteisöt ja yksiköt voivat hakea Me-bonusta uusien yhteisöllisten käytänteiden luomiseen ja pilotointiin. Haku 18.11.2022 asti.
Lue lisää intrasta.

___________

3D-konenäön kehitystyö on saanut Fusion for Energyn (F4E) myöntämän Technology Transfer Award 2022 palkinnon. Fuusiovoimaloiden etähuoltoon käytettävät innovatiiviset 3D-kohteenseuranta-algoritmit auttavat myös minimoimaan liikkuvien työkoneiden kuolleita kulmia.
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/3d-konenakojarjestelman-kehittaminen-palkittiin

 

*****

We go through the annual planning material. The personnel meeting related to annual planning is on October 25. from 12:00 to 13:30 (zoom meeting). The meeting’s agenda includes the situation overview, the annual plan for 2023, the personnel plan and the budget. The material related to the meeting must be ready by 17.10. at 12 in both Finnish and English. The material is sent to everyone in advance via the ITC-all saw mailing list. It is also sent to the event’s interpreters and university trustees. The material package is extensive, you don’t have time to go through all the slides in a staff meeting, but you can familiarize yourself with them on your own.

Tiina Toikka tells about We-bonus. The We-bonus is open for applications on 11 October 2022. As part of work well-being measures, the university’s teams, groups, communities and units can apply for the We-bonus for creating and piloting new community practices. Fill the application form by 18 November 2022. Read more on intranet.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *