7.8.2023 johtoryhmä – Management group meeting

Syyskauden ensimmäinen johtoryhmän kokous alkaa henkilöstöasioilla,  HR Parner Tiina Toikalla on kaksi aihetta:
– Päivystys- ja varallaolokäytännöt ja niiden tarve yksiköissä.
– Työsopimustietojen toimittamiseen tarkoitettu Forms-pilottilomake on pois päältä.

Tampereen yliopistossa on perustettu työryhmä selvittämään päivystys- ja varallaolokäytäntöjä. Tavoitteena on kartoittaa mahdolliset voimassa olevat päivystys- ja varallaolon käytännöt sekä valmistella ehdotus muun asiantuntija- ja tukihenkilöstön yhtenäisistä päivystys- ja varallaolon käytännöistä. HR selvittää nyt millaisia käytäntöjä yksiköissä ja tiedekunnissa on mahdollisesti jo käytössä, sekä tietoa siitä millaisia tarpeita yksiköissä ja tiedekunnissa päivystys- ja varallaolon kaltaiseen työskentelyyn on. Deadline on 31.8.2023.

Kirsi Aallolle on tullut pyyntö ilmoittaa tiedekunnan ehdokkaita promootiotoimikuntaan. Seuraava Tampereen yliopiston tohtoripromootio järjestetään 6.–8.6.2025.

Maija Belliardin asialistalla on tiedekunnalle tullut kommentointipyyntö EU:n TKI-puiteohjelman merkityksestä.
– Valtiontalouden tarkastusvirasto on lähettänyt yliopistoille kyselyn, johon TAU vastaa tutkimuksen vararehtorin johdolla. Tiedekunnilta pyydetään kommentteja 24.8. mennessä.

Tiedekuntaneuvoston iltakoulun (23.8. klo 16.15-18) teemana on vuosisuunnittelu 2024, paikalla ovat laajennettu johtoryhmä ja staff scientistit.  Paikkana on Hermian auditorio. Yliopistotason vuosisunnittelun kick off -tilaisuus on 28.8.2023.

 

***

The first management group meeting of the autumn season starts with personnel issues, HR Parner Tiina Toikka has two topics:
– On-call and stand-by practices and their need in units.
– The Forms pilot form intended for submitting employment contract information is turned off.

At the University of Tampere, a working group has been set up to investigate the on-call and reserve practices. The goal is to map possible current on-call and standby policies and to prepare a proposal for uniform on-call and standby policies for other experts and support staff. HR is now finding out what kind of practices are possibly already in use in units and faculties, as well as information about what kind of needs there are in units and faculties for work such as on-call and standby. The deadline is 31 August 2023.

Kirsi Aalto has received a request to announce the faculty’s candidates to the promotion committee. Tampere University’s next conferment of doctoral degrees will take place on 6–8 June 2025.

Maija Belliard has brought to the agenda the request for comments from the faculty about the importance of the EU RDI framework program.
– The National Audit Office has sent a survey to the universities, which TAU answers under the leadership of the research vice-chancellor. Comments are requested from the faculties on August 24. by.

The theme of the Faculty Council’s evening school (August 23, 4:15-6:15 p.m.) is annual planning 2024, the extended management team and staff scientists will be present. The venue is the Hermia auditorium. The kick-off event for university-level annual planning is August 28, 2023.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *