Johtoryhmä 15.2.2021 / Management Group Meeting

Konstantinos Drossos, Senior Research Fellow (kuvakaappaus videolta)

Kevään aikana järjestämme kerran kuussa dekaanin Zoom-kahvit! Helmikuun 23. aiheena on avoin julkaiseminen ja maaliskuussa sivutoimien ja muiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, vieraana on Ilkka Haukijärvi. Huhtikuulle suunnittelemme aiheeksi viestintää.

Ensi viikolla 22.2. kokoontuu laaja johtoryhmä eli johtoryhmän lisäksi paikalla ovat tutkinto-ohjelmista ja tohtoriohjelmista vastaavat. Tutkinto-ohjelmavastaavat: Lauri Hella, matematiikka ja tilastotiede, Pauliina Hulkko, teatterityö, Hannu-Matti Järvinen, tietojenkäsittelytiede, (Iiris Ruoho, viestinnän monitieteinen), Johanna Vaattovaara, kielet ja Pekka Verho, tieto- ja sähkötekniikka.  Tohtoriohjelmavastaavat: Atanas Gotchev, (PLENOPTIMA), Tuomas Harviainen,  (DPII, ohjelma päättyy 31.7.2021), Poika Isokoski, (DPCEE), Sanna Kivimäki,  (DPCMT), Jari Nurmi, (A-WEAR), Johannes Riquet, (DPLA) ja Kaisa Väänänen, (DPIT).

Laajan johtoryhmän asialistalla 22.2. on  opetussuunnitelmatyön ja työsuunnitelmatyön koordinoiminen tiedekunnassa.
Taustamateriaaleina on koulutuspoliittinen selonteko (Tampereen yliopiston lausunto selontekoon löytyy intrasta https://intra.tuni.fi/content/news/22732) ja OKM:n sopimukset.

Kati Iltasella on muutama koulutusasia. Harviasen ja Hulkon Ihminen ihmettelee -opintojakso on erinomaisen kiinnostava, mutta sen toteuttaminen on siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Opintopäällikkö Susanna Ketolan nosti esille kesäopintojen järjestämisen kesällä 2021 (Tampere summer schoolin lisäksi). Ketola siirtyy kolmeksi kuukaudeksi valintatiimiin, hänen sijaisekseen opintopäälliköksi tulee Heli Rikala  (15.3.- 14.6.)  Rikala tulee  johtoryhmään 15.3. alkaen.

Tutkimuksen varadekaani Hamari muistutti, että tutkimusalusta/platformihaku aukeaa 16.2.. ja loppuu 31.3.2021. ”Ensimmäisessä tutkimusalustahaussa rahoitetaan yhdestä kolmeen aloitetta. Yliopiston strategisella rahoituksella rahoitetaan tutkimusalustan toimintaa, rahoitusta on varattu yhdelle tutkimusalustalle 200k€-400k€ vuodessa. Tutkimusalustoille voidaan myöntää rahoitus enintään 2-4 vuoden kaudeksi. Rahoitus on tarkoitettu tutkimusalustan toiminnan edistämiseen, yhteiskehittämiseen eri toimijoiden välillä ja esim. siemenrahoitukseen uusien tutkimusavauksien edistämiseen. Tavoitteena on, että tutkimusalustan toiminta tuottaa uutta täydentävää rahoitusta, jolla tutkimusta ja alustan toimintaa viedään eteenpäin. Tutkimusalusta voi hakea lisäksi rahoitusta johtajan palkkaan ja alustan toiminnan koordinaation.

Valittavilta tutkimusalustoilta odotetaan uusia avauksia, rohkeaa otetta yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kysymyksiin, kunnianhimoista toimintasuunnitelmaa tavoitteineen ja kykyä tuottaa merkittäviä kumppanuuksia sekä uutta tutkimusrahoitusta. Katso tarkemmat arviointikriteerit Tutkimusalustojen valintaprosessi -sivulta.
Lisätietoja ja hakemuspohja löytyvät intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=23171.

Kävimme keskustelua, pitäisikö alustojen hakemiseen antaa jonkinlaista tukea ja ohjausta tiedekunnasta. Intrassa on hyvin ilmaistuna kriteerit. Tässä vaiheessa ei katsottu tarpeelliseksi, että tiedekunta puuttuisi aktiivisesti hakuprosesseihin.

Sisäisen tarkastuksen raportti on valmistunut. Nyt siirrytään ”jalkauttamisvaiheeseen”, mm. yksikön päälliköiden työkuvien määrittäminen ja päällikkötyön todellisen määrän arviointi on osa juuri tätä prosessia.

Yliopiston ja Kasken kanssa toteutetussa videoprojektissa on nyt valmiina kuusi ITCläisten videota. Videot löytyvät yliopiston youtubessa Get to know our researchers -playlistalta. Kaikkiaan kevään aikana julkaistaan 30 yliopistolaisen videot, heistä 16 on ITC-tiedekunnasta.

*****
During the spring, we organize the Dean’s Zoom coffees once a month! The topic of February 23 is open publication and in March the announcement of side activities and other interests, the guest is Ilkka Haukijärvi. We plan to communicate as a topic for April.

Hamari, vice dean of the study, recalled that the platform search from February 16 to March 31, 2021.
”In the University’s first call for research platforms, funding will be awarded to 1-3 platforms. The University has earmarked strategic funding for research platforms (€200,000-€400,000 for each platform per year). Funding may be awarded for up to two four-year terms. Funding is granted to support the activities of the research platforms, enable co-creation with different stakeholders and, for example, to provide seed funding to support the exploration of new avenues of research. The research platforms will be expected to carry out activities that attract additional external funding, which will further support the development of their research and activities. The research platforms will also be able to seek funding for the director’s salary and for coordinating the platform activities.

The successful research platforms will be expected to launch new research initiatives, take a bold stand on societal phenomena and questions, draw up an ambitious action plan that sets out their goals, connect with high-profile partners and secure research funding. Read more about the assessment criteria on the Selection process for research platforms page.
More information and the application template can be found on the intranet https://intra.tuni.fi/en/handbook?page=23171

The internal audit report has been completed. Now we move on to the “implementation phase”, e.g. defining job descriptions for unit managers and assessing the actual amount of managerial work is part of this very process.

The video project implemented with the university and Kaski now includes six videos of ITC employees. The videos can be found on the university’s youtube Play to know our researchers playlist. A total of 30 university students’ videos will be published during the spring, 16 of whom will be from the ITC faculty.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *