Johtoryhmä 19.4.2021 - Management group meeting

Nätyn Monodraama-esitykset 20.-22.4.2021
Nätyn toisen vuosikurssin Monodraama-esitykset 20.-22.4.2021 zoomissa

Tampereen yliopiston Kannata meitä -varainhankintakampanja on käynnissä. Kampanjan tukitoimia tehdään myös tiedekunnassa. Valtio pääomittaa yliopistoja enintään 2,5-kertaisena vastinrahoituksena kerätyille yksityisille rahalahjoituksille. Dekaani on yhteydessä muutamiin potentiaalisiin lahjoittajiin. Lisää kampanjasta yliopiston sivuilla:https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/lahjoita

Keskustelimme Tampereen yliopiston professorien tutkimuskausijärjestelmästä. Luonnos professorien tutkimuskausijärjestelmästä on ollut käsiteltävänä tenure track -ohjausryhmässä ja toiveena on, että myös tiedekunnat kommentoivat asiaa. Kommentit on pyydetty viimeistään perjantaina 23.4.2021.

Kati Iltasella on muutamia koulutusasioita. Lisätietoa lisäpaikkojen rahoituksesta on tulossa toukokuussa, joten keskustelu uusien opiskelijoiden kiintiöistä ja mahdollisista lisäaloituspaikoista tiedekuntaneuvostossa siirtyy toukokuulta elokuulle. Tiedoksi myös, että yleisiä tietokoneluokkia vähennetään yliopistolla.

Tiedekunnan väitöskirjatutkijoiden palkkapaikkahaku päättyy 30.4.2021. Hakuun liittyvästä prosessista on tullut Iltaselle muutama tarkentava kysymys.

Maija Belliard ja Kirsi Aalto ovat selvitelleet muiden tiedekuntien tutkimuskeskuksia koskevista linjauksista. Keskustelu tutkimuskeskuksien kriteereistä tulee seuraavaan tiedekuntaneuvostoon. Konsistori on päättänyt tutkimuskeskusten, tutkimusalustojen ja tutkijakollegiumin yleisistä periaatteista 12.5.2020 (ks. konsistorin päättämät periaatteet, ne löytyvät konsistorin pöytäkirjasta https://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=T3&title=Esityslistat+ja+kokousmuistiot). Konsistorin päätöksen mukaan tutkimuskeskusten perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää dekaani tiedekuntaneuvoston esityksestä.

Ari Laitisella vuoden 2022 perusrahoituksen kehykseen liittyviä asioita.

Jari Nurmi Aamulehden tieteentekijä-podcastissa https://www.aamulehti.fi/tiedejateknologia/art-2000007922442.html

******

Fundraising campaign of Tampere University Support Us is underway. Campaign support measures must also be done in the faculties. The state capitalizes universities, for example, 2.5 times as co-financing for private monetary Support us!

We discussed the research period system of professors at the Tampere University. A draft of the professors research period system has been discussed in the tenure track steering group and it is hoped that the faculties will also comment on the matter. Comments no later than Friday, April 23, 2021.

Maija Belliard and Kirsi Aalto have clarified the guidelines for research centers in other faculties. A discussion of the criteria for research centers will come to the next Faculty Council. The Consistory has decided on the general principles of research centers, research platforms and the College of Researchers on 12 May 2020. According to the decision of the Consistory, the Dean decides on the establishment and closure of research centers on the proposal of the Faculty Council.

At Ari Laitinen, issues related to the 2022 core funding framework.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *