Keskiviikon aamupalaveri 21.4.2021 - management group morning meeting

Tiedekunnan tulevien tilaisuuksien käsitteleminen jäi maanantaina kesken. Jatketamme niistä. Keväällä on vielä tulossa kolme dekaanin zoom-kahvitilaisuutta. Ensi viikolla on zoom-kahvit, aiheena tieteestä viestiminen (lisää intrassa).

Toukokuussa (maanantaina 24.5. klo 14) zoom-kahvien aiheena on julkaisutoiminta. Kesäkuun tilaisuuden vetää opetuksen varadekaani Kati Iltanen.

Tiedoksi koulutuksen puolelta:
Sisu-työryhmä on aloittanut.
https://intra.tuni.fi/content/news/24894?search_type=article&role=staff&university=uni

”Yliopistoon on perustettu vararehtori Marja Sutelan vetämä työryhmä, jonka tarkoituksena on keskustella koulutuksen tietojärjestelmiin, erityisesti Sisuun, liittyvistä ongelmista, työjaosta ja akuuteista haasteista. Työryhmään kuuluvat puheenjohtaja Sutelan lisäksi Emilia Katajajuuri ja Jukka Mäkinen sekä henkilöstön edustajina Mari Hatavara, Terhi Kaarakka ja Arja Liikanen. Työryhmä kokoontuu kevään aikana kahden viikon välein.

Sisu-työryhmän ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin koulutuksen tietojärjestelmien kokonaisuudesta ja kehittämisestä sekä työnjaosta järjestelmien käytössä. Ryhmä kerää yhteen tietoa koulutuksen prosesseista opetuksen vuosikellon hahmottamiseksi. Kokonaiskuvan pohjalta ryhmä linjaa tarkoituksenmukaisen työnjaon, jolla tuetaan koulutuksen laatua, ennakoitavuutta ja sujuvuutta.

Kati Iltanen kysyy Marja Sutelalta ja Jukka Mäkiseltä, miten työjako on huomioitava työsuunnitelmia tehtäessä.

Ohjausvastaavat ja opettajatuutorit
– tiedekuntiin on tullut pyyntö ohjausvastaavien ja opettajatuutorien nimeämisestä

Muistakaa käydä lukemassa ITC:n uutiskirje, jossa ajankohtaista tietoa ja mm. itcläisten esittelyjä (TG-ITCFaculty-sivuille pääsy vain henkilöstöllä).
https://tuni.sharepoint.com/sites/TG-ITCFaculty/SitePages/ITC-Uutiskirje-04-2021.aspx

Paul Bergerin haastattelu / Professor in Electrical & Computer Engineering, Paul Berger is currently a Distinguished Visiting Professor at Tampere University in Finland. In this episode Professor Berger discusses his career as a researcher with Mikael Fristadius.
https://soundcloud.com/radio_moreeni/visiting-researcher-paul-berger

*****

The discussion of the future events of the faculty was interrupted on Monday. We will continue with them. There are still three dean zoom coffee events coming in the spring. Next week there will be zoom coffees, the topic of communicating about research (more in the intranet).

In May (Monday, May 24 at 2 p.m.), the topic of zoom coffees will be publishing. The June event will be hosted by Kati Iltanen, Vice Dean for Education.

For information on the training side:
The Sisu working group has started.
https://intra.tuni.fi/en/content/news/24894?search_type=article&role=staff&university=uni

“Tampere University has a new working group led by Vice President Marja Sutela. The purpose of the group is to discuss problems, the division of labour and acute challenges related to education information systems and Sisu especially. In addition to Sutela, Emilia Katajajuuri and Jukka Mäkinen are members while Mari Hatavara, Terhi Kaarakka and Arja Liikanen represent the employees. In the spring semester, the working group will convene every two weeks.

The first meeting of the Sisu working group discussed the overall development of education information systems and the division of labour in their use. The group brings together information on educational processes to outline the annual calendar of teaching. Based on this overview, the group will define an appropriate division of labour to support the quality, predictability, and efficiency of education.”

Kati Iltanen asks Marja Sutela and Jukka Mäkinen how the division of labor must be taken into account when making work plans.

Supervisors and teacher tutors
– faculties have received a request for the appointment of tutors and teacher tutors

Check the new ITC newsletter for up-to-date information on e.g. new nominations, events and, for example, to get to know the people of our faculty, first we meet Tomi Roinila ja Tiina Helin (access to the TG-ITCFaculty website by staff only).
https://tuni.sharepoint.com/sites/TG-ITCFaculty/SitePages/ITC-Newsletter-04-2021.aspx

Interview with Paul Berger / Professor in Electrical & Computer Engineering, Paul Berger is currently a Distinguished Visiting Professor at Tampere University in Finland. In this Episode Professor Berger discusses his career as a researcher with Mikael Fristadius.
https://soundcloud.com/radio_moreeni/visiting-researcher-paul-berger

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *