Johtoryhmä 22.3.2021 – Management Group Meeting

Aparajita Chowdhury
Aparajita Chowdhury, Doctoral Researcher at Tampere University. Photo: Hilma Toivonen. Chowdhury will be interviewed at the Voices of Research program in April.

Suomen Akatemian kevään FIRI-haku alkaa. Sekä FIRI tiekartalla olevien, että sen ulkopuolella olevien haut alkavat 1.4.2021 ja päättyvät 19.5.2021 (klo 16.15). Lisätietoa löytyy https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/haut/

Kolme ITC:n aiehakemusta on tullut tutkimuksen konttorin (Hamari & Belliard) tietoon, kaikki kolme ovat ”kansallisella tiekartalla”, Tampereen yliopiston sisäinen deadline ehdotuksille on 26.3.20221.

Maija Belliard esitteli työryhmän tekemän alustavan panos-tuotos-kuvausmallin, kehitystyötä päätettiin jatkaa.

Keskustelimme työsuunnitelmaohjeistuksesta ja tavoite- ja kehityskeskustelujen järjestämisestä. Katri Haapajoki tekee ohjeistuksen torstaihin 25.3. mennessä ja jakaa henkilöstölle sähköpostitse.

Työsuunnitelmaohjeistus vuodelle 2021-2022  on julkaistu maaliskuun puolessa välissä: Opetus- ja tutkimushenkilöstön työsuunnitelmaohje lukuvuodelle 2021-2022 (tuni.fi)

Aikataulu työsuunnitelmien käsittelyyn ITC tiedekunnassa on seuraava:

  • Työsuunnitelman tulee olla tallennettuna valmis -tilassa 10.5. mennessä SoleTM -järjestelmässä
  • Esihenkilön tarkastamana 31.5. mennessä  
  • Yksikön päälliköt hyväksyy työsuunnitelmat 15.6. mennessä
  • Uudet työntekijät tekevät työsuunnitelman kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta

Tarkempia ohjeita löytyy intran työsuunnitelmasivustoilta: Työsuunnitelma – Työsuhde – Töissä korkeakoulussa (tuni.fi).

Syksylle tulee hallinnollisista kokouksista vapaa viikko, joka sijoittuu Suomen Akatemian hakujen aikaan.

JS-Suomi on ottanut yhteyttä ja tarjonnut esiteyhteistyötä. https://www.jssuomi.fi/

Tiedekunnalta on pyydetty Suomen Akatemian toimielimiin ehdolla olevien henkilöiden nimiä, asiaa käsitellään vielä keskiviikon aamukahvilla  ja suostumuksensa antaneiden nimet ilmoitetaan Anu Juslinille perjantaina. Asiaa vaikeuttaa, se että henkilöt ovat esteellisiä hakemaan itse tai työryhmän merkittävänä jäsenenä apurahoja.
https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/arviointi-ja-rahoituspaatokset/hakemusten-arviointi-ja-paatoksenteko/esteellisyys/

Ari Laitinen kertoi tiedekunnan väitöskirjan kielentarkastusten laskutukseen liittyvistä asioista, kuten mitä kautta laskut kulkevat ja mitä edellytetään, että tiedekunta maksaa laskun/laskut esim. maksetaanko artikkeliväitöskirjassa kaikkien artikkelien kielentarkastus. Väitöskirjan ohjaajan puolto edellytetään. Päätökset tapauskohtaisia.

******

The Academy of Finland’s FIRI search begins. Two calls will open in April 2021: a call for roadmap research infrastructures 2021–2024 and projects affiliated with international research infrastructures where Finland is a member (FIRI 2021 research infrastructures on 2021–2024 roadmap and Finland’s international RI memberships) and a call for research infrastructures not included in the roadmap (FIRI 2021 non-roadmap research infrastructures). The Academy of Finland’s total funding budget for research infrastructures funded under these two calls is approximately 30 million euros.

Maija Belliard presented the preliminary input-output description model made by the working group, and it was decided to continue the development work.

We discussed work plan guidance and organizing the Professional development reviews. Katri Haapajoki will make instructions until Thursday 25.3. and send to staff by email.

Guidelines for preparing annual work plans for the academic year 2021/22 were published in Mid-March: Guidelines now published for preparing annual work plans for the academic year 2021/22 (tuni.fi)

Schedule for processing annual work plans in ITC faculty:

  • Employees must complete their work plans and set their status to Ready in SoleTM by 10 May.
  • Supervisors must review work plans by 31 May.
  • Head of Unit must approve work plans by 15 June.
  • New employees need to finish their work plans within one month from the beginning of the employment

Please visit intra’s work plan pages for more info: Annual work plans – Employment relationships – Working at Tampere Universities (tuni.fi)

The faculty has been asked for the names of the candidates for the institutions of the Academy of Finland, the matter will be discussed on Wednesday morning coffee and the names of those who have given their consent will be announced to Anu Juslin on Friday.

Ari Laitinen talks about issues related to the invoicing of faculty dissertation language checks, such as what the invoices go through and what is required for the faculty to pay the invoice (s), eg whether the article dissertation pays a language check for all articles. The support of the supervisor of the dissertation is promoted. Decisions on a case-by-case basis.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *