Kauden viimeinen johtoryhmä 21.12.2020 - Our last meeting of the year!

happy holidays

Kokoonnumme syyslukukauden viimeiseen johtoryhmään. Aluksi keskustelemme palkallisista tohtorikoulupaikoista, jotka ensisijaisesti ovat  väitöskirjan viimeistelyyn. Valinnat julkaistaan alkuvuodesta.

Koulutuksen varadekaani Kati Iltasella on muutama ilmoitusluonteinen koulutusasia.

Tutkimuksen varadekaani Juho Hamari tuo esille Koneen Veturiin liittyvän yhteissunnitteluprojektin.
Lisää Koneen innovaatiohankkeesta sivuilla: KONE käynnistää uuden innovaatiohankkeen Suomessa tutkiakseen ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia kaupunkiympäristöjä

Yliopiston intrasta voi lukea lisää yhteissunnittelusta:
Call for action: KONE veturi topic proposals 1st round https://intra.tuni.fi/content/news/22163

Hyvää loma-aikaa kaikille, muistakaa levätä! Johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.1.2021.

 

*************

 

Our meeting is the last of the fall semester. First, we discuss paid doctoral school places that are primarily for finalizing a dissertation. The selections will be published at the beginning of the year.

Kati Iltanen has a few announcements about education.

Juho Hamari presents Koneen Veturi project.
More about Kone’s innovation project on website: KONE launches new innovation project in Finland to research and develop sustainable, flexible and inclusive urban environments

You can read more about the university intranet in joint planning:
Call for action: KONE locomotive topic proposals 1st round https://intra.tuni.fi/content/news/22163

Happy holidays to all, remember to rest! The Management Group will next meet on 11 January 2021.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *