Tekniikan alat + opeopinnot = monta mahdollisuutta työelämässä

Houkuttaako matemaattisten aineiden opettajan urapolku, mutta olisit kiinnostunut myös tekniikan alojen opiskelusta?

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus Tampereen yliopistossa on Suomen ainoa tutkinto-ohjelma, joka yhdistää matemaattisten aineiden opettajan ja diplomi-insinöörin tutkinnot. DI-opettajan vahvuutena on monipuolisen luonnontieteellisen osaamisen yhdistäminen opettamiseen.

Miksi valitsin matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen?

Minulla ei ole ollut ikinä mitään selkeää urasuunnitelmaa, vaan mielipiteeni ovat vaihtuneet jopa päivästä toiseen. Monesti peruskoulunsa päättäneille sanotaan, että lukio antaa kolme vuotta lisäaikaa miettiä, mikä minusta tulee isona. Minä luotin siihen ja odotin ihmeen tapahtumista.

Abivuoden koittaessa minulla ei ollut vieläkään mitään aavistusta, mikä minusta tulee isona. Pyörittelin mielessäni erilaisia vaihtoehtoja, mutta mikään ei tuntunut omalta. Ajoittain minua kiinnosti matemaattisten aineiden opettajan työ. Matemaattiset aineet olivat vahvuuteni, mutta epäilin, pärjäisinkö yliopistomatematiikassa.

Kevättä kohti mentäessä kuulin välillä opettajilta ja kavereilta kommentteja ”sä kuulostat ihan opettajalta”, kun selitin kotitehtäviä tai autoin kaveria tehtävän ratkaisemisessa. Osittain näiden kommenttien takia kiinnitin huomiota siihen, että tulin itsekin hyvälle mielelle, kun sain opetettua asian kaverille.

Yhteishaun lähestyessä aloin selaamaan Opintopolkua. En tiennyt vielä, mitä haluan opiskella, mutta olin päättänyt, että haen Tampereelle. Tampere houkutti minua urheilumahdollisuuksien puolesta, sillä heitän tavoitteellisesti moukaria.

Potentiaalisten hakukohteiden joukko muodostui teknisten alojen vaihtoehdoista, mutta opettaminen kiinnosti edelleen. Sitten löysin matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen.  Tähän tutkintoon hakemalla pystyisin vielä lykkäämään päätöstä tulevaisuuden ammatista, sillä voisin kallistua myös diplomi-insinöörin polulle.

Päätin hakea. Läpäisin pääsykokeet, joten aloitin opinnot Hervannan kampuksella syksyllä 2017 enkä ole katunut hetkeäkään.

Millaista opiskelu on?

Opiskelu yliopistossa on erilaista kuin lukiossa. Vastuu oppimisesta on pitkälti opiskelijalla itsellään. Usein luennot ja laskuharjoitukset ovat vapaaehtoisia ja ainoastaan tentti on pakollinen. Lukujärjestys ei välttämättä täyty samalla tavalla kuin lukiossa vaan suuri osa opiskelusta tapahtuu itsenäisesti tai kavereiden kanssa. Lukio-opintoihin verrattuna opiskelu on siis joustavampaa aikataulujen ja opiskelutapojen puolesta.

Lukio-opintoihin verrattuna opiskelu on siis joustavampaa aikataulujen ja opiskelutapojen puolesta.

Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus kuuluu tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan. Tiedekunnalle tunnusomaista on vankan matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen yhdistäminen tekniikan alojen osaamiseen. Opinnot alkavatkin heti fuksivuonna matematiikan, fysiikan ja kemian kursseilla, jotka kuuluvat tässä tutkinto-ohjelmassa kaikille pakollisiin perusopintoihin.

Toisen vuoden alusta lähtien joukkoon mahtuu myös aineopintoja ja vapaasti valittavia kursseja riippuen pää- ja sivuainevalinnoista. Meillä pääainevaihtoehtoina ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Sivuaineita voi valita vapaasti eri tekniikan aloilta. Opettajille tyypillinen valinta näiden ulkopuolelta on tietotekniikka. Aineopintoihin ja sivuainekokonaisuuksiin voi kuulua teoriaopintojen lisäksi esimerkiksi opettamiseen liittyviä kursseja sekä fysiikan ja/tai kemian laboratoriotyökursseja.

Kanditutkinnon jälkeen diplomivaiheessa opiskellaan lisää pääainetta ja toinen sivuaine. Opettajilla sivuaine on opettajan pedagogiset opinnot, mutta diplomi-insinöörin tutkintoon voi sisällyttää halutessaan myös muita sivuaineita.

Kuva 1: Tutkintorakenne matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksessa [Opintopolku].

Aloittaessani opinnot meille annettiin käytännössä suoraan tarjottimella ensimmäisen vuoden kurssivalinnat ja mallilukujärjestys. Matemaattisissa aineissa kursseilla on erilaisia esitietovaatimuksia, kuten ennen derivointia pitää osata raja-arvon käsite. Siksi on tärkeää, että perusopinnot opiskellaan tietyssä järjestyksessä alta pois.

Ensimmäisenä opiskeluvuotenani joulun alla lukujärjestykseni oli kuvan 2 mukainen. Meillä oli matematiikan, fysiikan ja kemian kurssit, jotka sisälsivät luentoja ja laskuharjoitustilaisuuden, jossa laskettiin harjoitustehtäviä. Lisäksi meillä oli kaksi kaikille pakollista johdantokurssia: Luonnontieteiden ja tekniikan urapolkuja sekä Luonnontieteet, matematiikka ja teknologia.

Kuva 2: Fuksivuoden lukujärjestys ennen joulua.

Kun perusopinnot ovat käytynä, lukujärjestykseen vaikuttavat omat pää- ja sivuainevalinnat sekä kiinnostuksen kohteet. Näin ollen uskallan väittää, että jokainen opintopolku on erilainen. Minä olen neljännen vuoden opiskelija, mutta viimeistelen vasta kanditutkintoani, jonka tavoiteaika on kolme vuotta. Tähän ovat johtaneet urheilun ja opintojen yhdistäminen sekä masennus.

Tänä lukuvuonna ennen joulua lukujärjestykseni oli kuvan 3 mukainen. Minulla oli fysiikan kurssi, joka liittyi fysiikan opettamiseen, ja tilastomatematiikan kurssi. Lisäksi samaan aikaan pyöri kandiseminaari, jossa meille opetettiin kandityön kirjoittamiseen liittyviä asioita. Vaikka lukujärjestys näyttää tyhjältä, päivät täyttyivät kuitenkin itsenäisestä opiskelusta ja kandityön kirjoittamisesta.

Kuva 3: Neljännen vuoden lukujärjestys ennen joulua.

Opinnoissa on välillä haastavia aiheita ja laskuharjoitustehtävistä ei meinaa millään tulla oikeita vastauksia. Kaikesta on aina kuitenkin selvitty.

Palatakseni abivuoden pohdintoihini: yliopistomatematiikassa pärjää omana itsenään, kunhan on valmis tekemään töitä oppimisen eteen.

Palatakseni abivuoden pohdintoihini: yliopistomatematiikassa pärjää omana itsenään, kunhan on valmis tekemään töitä oppimisen eteen. Aina voi kysyä tai pyytää apua kavereilta. Yliopistossa on myös tärkeää muistaa, että tietoa on paljon ja kaikkea ei tarvitse osata itse. Verkostoituminen on myös tärkeä taito. Siihen liittyen pitänee huomauttaa, että yliopiston tutkimusryhmissä on yleensä paljon kesätyöpaikkoja.

Ajatuksia tulevaisuuden työelämästä

Valmistuessasi matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksesta mahdollisuuksia on paljon. Yleensä yliopistokoulutukset eivät valmista suoraan tiettyyn ammattiin vaan tarjoavat mahdollisuuden moniin erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Matemaattisten aineiden DI-opettajana sinulla on kuitenkin valmiit edellytykset työllistyä opettajaksi, esimerkiksi yläasteelle, lukioon, ammattikouluun tai ammattikorkeakouluun. Vaihtoehtoisesti voit työllistyä diplomi-insinöörin tietämystä vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja niin muuttuvat myös eri alojen työllisyysnäkymät. Enää ei voi olettaa, että yhdellä korkeakoulututkinnolla pärjää läpi työuran vaan oppiminen ja kouluttautuminen jatkuu läpi elämän. Lohdullista matemaattisten aineiden opettajaopiskelijalle on kuitenkin se, että meitä tarvitaan koulutuksen mahdollistamisessa. Lisäksi esimerkiksi pitkän matematiikan kirjottaneiden lukumäärät ylioppilaskirjoituksissa ovat olleet nousussa.

Hyvä osoitus opettajien ja opetuksen tutkimuksen tärkeydestä on tällä hetkellä vallitseva pandemiatilanne.

Hyvä osoitus opettajien ja opetuksen tutkimuksen tärkeydestä on tällä hetkellä vallitseva pandemiatilanne. Keväällä 2020 opiskelu koki suuren muutoksen yhden yön aikana, kun yliopistossamme siirryttiin etäopetukseen. Opiskelijana olen muutamilla opetukseen liittyvillä kursseilla päässyt myös itse pohtimaan teknologialla tuettua oppimista, joka on yksi matematiikan tutkimusalueista yliopistossamme.

Myös diplomi-insinööreille on kysyntää yrityksissä ja monet pääsevätkin töihin jo opintojen aikana vähintään kesätyöntekijöinä. Tekniikan alan osaamista kaivataan esimerkiksi ilmastonmuutoksen tutkimisessa. Ilmastonmuutoksen taustalla vaikuttavat monet fysiikan lait ja aerosolifysiikan laboratoriossa tutkitaankin hiukkaspäästöjä sekä hiukkasten käyttäytymistä ja vaikutuksia ilmakehässä. Minä olen tällä hetkellä kallistumassa opettajan työhön, mutta myös opetuksen tutkimus kiinnostaa minua.

Tähän mennessä olen opintojen ohella ehtinyt kerryttää työkokemustani opettajan työstä tekemällä yläasteella ja lukiossa lyhyitä sijaisuuksia.

Tähän mennessä olen opintojen ohella ehtinyt kerryttää työkokemustani opettajan työstä tekemällä yläasteella ja lukiossa lyhyitä sijaisuuksia. Olen opiskellut pääaineena matematiikkaa ja sivuaineena fysiikkaa. Diplomivaiheessa sivuaineena on tietysti opettajan pedagogiset opinnot. Mietin vielä, että opiskelisinko lisäksi kemian sivuaineen, jolloin saisin myös kemian opettajan pätevyyden. Uskon, että työmarkkinoilla voisi olla hyötyä, jos olisi opettajan pätevyys kaikkiin matemaattisiin aineisiin.

– Johanna

Kirjoittajasta: Olen Johanna, neljännen vuoden opiskelija matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksesta. Tavoitteenani on työllistyä opettajaksi tai osallistua opetuksen tutkimukseen. Ennen sitä haluan kuitenkin keskittyä täysillä urheiluun ja katsoa mihin rahkeeni riittävät moukarinheitossa.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi