Väyläopintojen kautta suoraan tutkinto-opiskelijaksi

tty-monimuoto opiskelu

Jäikö opiskelupaikka saamatta vai etkö ole varma, onko diplomi-insinöörikoulutus sinua varten?

Avoimen yliopiston väyläopinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo olemassa alempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Kyse on avoimen yliopiston tekniikan maisteriohjelmaan johtavasta väylästä, jossa opiskellaan yhden lukukauden aikana 20-30 opintopistettä tutkinto-ohjelman määrittelemillä opintojaksoilla.

Väyläopinnot ovat Sinua varten, jos hakupisteet eivät riittäneet tutkinto-opiskelijahaussa, mutta motivaatiota riittäisi. Tai jos haluat tutustua alaan hakematta suoraan tutkinto-opiskelijaksi. Väylän suoritettuasi voit hakea kevään erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Lähes kaikki väyläopinnot on suoritettavissa monimuoto-opiskeluna, joten opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Esimerkiksi matematiikan kurssien luennot ovat videoina, joita on helppo kuunnella missä vain – vaikka muun perheen ollessa jo untenmailla.

Monimuoto-opiskelusta ja työn ohessa opiskelusta TTY Porissa voit lukea enemmän täältä.

Johtamisen ja tietotekniikan tekniikan maisteri tutkinto-ohjelmaan vaadittavat opintojaksot lukuvuonna 2017-2018:

Pakolliset opintojaksot

  • PLA-11310 Matematiikka P1, 4 op
  • PLA-11320 Matematiikka P2, 4 op
  • PLA-51101 Johdatus yliopistomatematiikkaan, 8op
  • PLA-51101 Teollisuustalouden perusteet, 4 op

Pakolliset vaihtoehtoiset opintojaksot, valitaan toinen:

  • PLA-31100 Ohjelmointitekniikka, 5 op
  • PLA-32602 Tiedonhallinta ja tietokannat, 4 op

Hakuaika väyläopintoihin 8.5. – 11.6.2017.

Täältä hakuun!