Satakunnan yritysten kilpailukyky nousuun data-analytiikan osaamiskeskuksen avulla

TTY Porin yksikössä on käynnissä hanke, joka tavoittelee Satakunnan alueen elinkeinoelämän – teollisuuden, yritysten ja julkisten toimijoiden – kilpailukyvyn parantamista ja uudistamista data-analytiikan avulla. Hankkeen lopputulemana Satakuntaan syntyy Data-analytiikan osaamiskeskus sekä sen ympärillä kehittyneen analytiikan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä.

Käytännössä hankkeessa tehtävä työ on tällä hetkellä esim. sitä, että projektitutkija Janne Harjamäki tekee vierailun yritykseen ja esittelee, mitä data-analytiikka on ja kuinka yritys voi sitä hyödyntää.

”Positiivista on ollut huomata, kuinka paljon perustasolla data-analytiikkaa loppujen lopuksi hyödynnetään – yrityksissä ei aina välttämättä tunnisteta tai tiedosteta, missä kaikessa data on avuksi”, kertoo Harjamäki.

Yrityskäynneillä, tapahtumissa ja seminaareissa tapahtuvien esittelyjen onkin tarkoitus auttaa yrityksiä huomaamaan oma potentiaalinsa. Vasta silloin, kun tietoisesti osataan käyttää dataa avuksi eri asioiden analysoinnissa, sillä saadaan aikaan merkittäviä muutoksia esim. liiketoiminnassa.

Yhteistyössä on voimaa

Yhtenä hankkeen osa-alueena on tarkoitus luoda yritysten verkosto, jossa yritykset voivat vertailla kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Verkosto on tarkoitettu kaikille Satakunnan alueen yrityksille kokoon ja toimialaan katsomatta. Datatiede.fi –sivusto on perustettu viestintäkanavaksi verkostolle, ja sieltä löytyy jo joitakin case-esimerkkejä yritysten liiketoiminnassa hyödyntämästä datan analysoinnista. Yritykset ovat ujoja tuomaan omia esimerkkejään esiin, mutta Harjamäki rohkaisee kaikkia jakamaan kokemuksiaan. Data-analytiikkaa voidaan hyödyntää varsin monilla eri aloilla, kuten logistiikassa, markkinoinnissa ja mekaanisessa kunnossapidossa.

”Monissa yrityksissä on hienoja esimerkkejä datan hyödyntämisestä, kuten Rolls-Roycen laivoihin liittyvä huollon ennakointi, Porin linjojen bussien tai Alma Manun aamulehtien jakoreittien reittisuunnittelut sekä Sunsään käyttäjän tulevaan säätietoon perustuva mainonta” toteaa Harjamäki.

Loppuvuodeksi on luvassa hankkeen puitteissa vielä ainakin yksi seminaari ja hankkeesta tullaan mielellään esittelemään verkoston hyötyjä yrityksiin.

Useilla yritysvierailuilla on keskustelujen kautta pystytty ideoimaan apua esimerkiksi DI-lopputyön aiheen tai jonkin toisen tutkimuksen/hankkeen avulla yrityksen toiminnan kehittämiseen, vaikka itse hankkeella ei varsinaisesti ole resursseja tämän suuntaiseen työhön.

Harjamäki kannustaa yrityksiä liittymään verkostoon mukaan –

”Verkostossa ollessaan saa ensimmäisenä tiedon tapahtumista ja uudesta informaatiosta, pääsee verkostoitumaan muiden saman henkisten kanssa ja jakamaan kokemuksia datan hyödyntämisestä!”

Lisätietoa hankkeesta ja liittymislomake verkostoon osoitteessa Datatiede.fi.