Työn ja opiskelun yhdistämiseen uusia menetelmiä

Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksella on kokeiltu menestyksellä uusia tuotantotalouden oppimisympäristöjä. tietokone2Aikuisopetuksen haasteena on kilpailu opiskelijan ajasta ja työn ohessa opiskelu asettaakin opetusmenetelmille aivan uudenlaisia vaatimuksia; oppimisen tulee olla mielekästä, menetelmien tulee joustaa opiskeluajan ja -paikan suhteen ja harjoitustehtävien tulee olla räätälöitävissä opiskelijan kokemus ja esiosaaminen huomioiden.

Tämä teksti kuvaa kahden eri kurssin monimuoto- ja etäoppimisympäristöjä. Kurssin opettaja käyttää Twitteriä (@AramoHeli) tiedottamiseen ja hyödyllisten linkkien jakamiseen opiskelijoille. Voit tutustua aihetunnisteiden avulla sisältöihin twitterissä.

Tutkivaa oppimista blogaamalla

Joka syksy tuotantotalouden pääaineessa toteutetaan tietojohtamisen englanninkielinen kurssi Knowledge Management (aihetunniste #PLA55106 twitterissä). Neljännes kuudestakymmenestä kurssille osallistuvasta oppilaasta on kansainvälisiä vaihto-oppilaita. Kurssilla työskennellään neljän hengen pienryhmissä, joista kussakin ryhmässä on vähintään yksi kansainvälinen opiskelija, joten englannin kielen käyttäminen työskentelykielenä on luontevaa ja perusteltua. Kurssin harjoitustyönä on rakentaa ryhmän blogisivu. Kurssilla valmennetaan bloggaustyökalun käyttö, itse työskentely voi tämän jälkeen tapahtua ryhmän oman valinnan mukaan joko koululla tai etätyöskentelynä. Blogien aiheena ovat tietämyksen hallintaan liittyvät keskeiset teemat, kuten innovaatiojohtaminen, organisaation oppiminen, sosiaalinen media yritysympäristössä, tietopääoman johtaminen jne. Opettaja alustaa tutkittavan aiheen ryhmille, mutta ryhmän tehtävänä on itse etsiä ja koostaa tietoa. Tätä kutsutaan tutkivaksi oppimiseksi. Opiskelijoiden blogisivut yhdistetään kurssin blogiin, joten kaikki tuotokset ovat myös vertaisoppimisen välineenä käytettävissä myöhemmilläkin kursseilla.

Virtuaaliset ryhmät apuna pienryhmätyöskentelyssä

Tuotantotalouden opintoihin kuuluu myös projektiliiketoiminnan kurssi, joka järjestetään keväällä. Kurssi on suomenkielinen ja sen toteutuksessa on huomioitu etätyöskentelyn mahdollisuus. Projektiliiketoiminta kurssi (aihetunniste #PLA55500 twitterissä), paitsi tutustuttaa käytännön projektiliiketoiminnan johtamiseen, myös porautuu taustateorioihin ja tieteelliseen kirjallisuuteen teeman takana. Kurssilla työskennellään pienryhmissä ja harjoitustyön tulokset julkaistaan Projektimestarit (linkki 2013 ja 2014 julkaisuun) esseekokoelmassa. Pienryhmät suunnittelevat ja aikatauluttavat itse oman esseeprojektinsa. Vaihtoehtoisesti tässäkin voi työskennellä koulun tiloissa esim. kirjastossa tai etätyöskennellä virtuaaliryhmässä. Ryhmät voivat käyttää työskentelyalustana moodlen keskustelualuetta, facebookin ryhmää tai vaikkapa google drivea. Kaikkiin näihin välineisiin voi kutsua opettajan kommentoimaan ja antamaan hyödyllisiä lisävinkkejä työn edetessä. Julkaisu ilmestyy TTY Porin laitoksen kokoelmasarjassa ja sille luodaan ISBN numero. Opiskelija voi niin halutessaan jälkeenpäin viitata omaan kirjoitukseensa, vaikkapa diplomityössään, joka lisää harjoituksen mielekkyyttä.

 

Heli_some_web2014
Kirjoittaja on teollisuustalouden yliopistonlehtori, tietojohtamisen Dos. TkT Heli Aramo-Immonen

Twitter @AramoHeli

Knowledge Management blogi https://aramoimmonenkm.wordpress.com/

Projektimestarit 2013 julkaisu http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3160-6

Projektimestarit 2014 julkaisu http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3431-7