Millaista on opiskelu johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa?

”Joustavaa opiskelua monimuotoisten opetusmenetelmien avulla.”

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti tai työn ohessa. DI-tutkintomme on sopiva yhdistelmä verkko-opiskelua, lähiopiskelua ja itsenäistä opiskelua. Käytämme erilaisia monimuotoisia opetusmenetelmiä ja lähiopetuksen aikatauluttamisessa huomioimme työn ohessa opiskelevat. Hyödynnämme opetuksessa voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, jolloin lähiopetuksessa voimme keskittyä enemmän opitun syventämiseen. Yksi keskeinen käytännön hyöty opiskelijan näkökulmasta on opiskelun aika- ja paikkariippumattomuus.

Käyttämämme opetusmenetelmät sisältävät mm. luentovideoita, luentoja, ryhmätöitä, myös ajasta ja paikasta riippumattomia ryhmätöitä sekä itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Monilla opintojaksoilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja, näin sinä opiskelijana pääset valitsemaan sinulle parhaimman tavan oppia.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu mahdollistaa joustavuudellaan sopeutumisen työn tekemisen muuttuneisiin vaatimuksiin, ja DI-tutkinnon avulla saat uutta osaamista ja mahdollisuuden uudenlaisiin urasuunnitelmiin. Verkko-oppimisympäristö tarjoaa joustavan tavan rytmittää opiskelusi muuhun ajan käyttöösi. Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelmassa voi opiskella verkkopainotteisina opintoina joko päätoimisesti tai työn ohessa. Voit suorittaa DI-tutkinnon verkko-opintoina päätoimisesti opiskellen, jolloin voit suorittaa kaikki opinnot kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa. Verkkopainotteisen opiskelun tueksi tarjoamme opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvat 2 intensiivistä lähiopetuspäivää perjantaina ja lauantaina lokakuun alussa. Osaan verkko-opinnoista liittyy aikaan sidottuja oppimistapahtumia. Opiskelu edellyttää verkko-opetuksen lisäksi paljon omalla ajalla tehtävää itsenäistä opiskelua. Lisäksi tarjoamme monella kurssilla myös mahdollisuuden viikoittaiseen lähiopiskeluun. Työn ohessa opiskellessasi voit suunnitella opintosi sinulle sopivaan tahtiin, ja suorittaa DI-tutkinnon 3-4 vuodessa.

Yliopiston DI-ohjelman opinnot ovat vaativia ja aikaa vieviä, joten opiskelu kannattaa ajoittaa sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa on mahdollista panostaa opiskeluun. Etäopinnot vaativat opiskelijalta vahvaa panostusta säännölliseen itsenäiseen työskentelyyn viikoittain. Verkko-opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja itseohjautuvuutta.

Lähiopiskelu

Porin lähiopetus, usein harjoitukset, toteutetaan ”hands on” -tyyppisesti. Monilla kursseilla on käytössä ns. Flipped Classroom-menetelmä, jossa opiskelijat katsovat luentovideot etukäteen ja lähitunneilla harjoituksissa keskitytään opitun varmistamiseen ja syventämiseen. Lisäksi osa oppisisällöistä on luonteeltaan sellaisia, että oppiminen edistyy parhaiten yhteisesti asioita pohtien, keskustellen ja reflektoiden. Ilmiöiden erilaiset luonteet on huomioitu siten opintojen pedagogisessa suunnittelussa.  Opintojen aikataulutuksella pyrimme mahdollistamaan kauempaa tulevien osallistumisen harjoituksiin ja muille lähitunneille mahdollisimman pienellä poissaololla työpaikalta.

Monimuotoiset opetusmenetelmämme mahdollistavat sen, että lähiopetuksen määrä on Porissa merkittävästi pienempi kuin perinteisessä työn ohessa opiskelun mallissa, joka usein edellyttää luennoille osallistumista perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Tarkka lähipäivien määrä riippuu siitä, mitä opintojaksoja haluat opiskella ja minkälaisen suoritustavan valitset. Pyrimme kuitenkin siihen, että myös työn ohella opiskeleva pystyisi suorittamaan opinnot mahdollisimman joustavasti.

Lue lisää tutkinnon rakenteesta!

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *