Avoin yliopisto - mahdollisuus päivittää ja kehittää ammattitaitoa

Kuva Mikko Viitapohja
Kuva Mikko Viitapohja

Avoin yliopisto-opetus on työssäkäyville hyvä väylä ammattitaidon kehittämiseen joko omaehtoisesti tai työnantajan kannustamana. Avoimessa voit opiskella vaikka vain yhden opintojakson tai kokonaisen opintokokonaisuuden. Kysyimme parilta avoimen opiskelijalta heidän kokemuksistaan:

1. Kuka olet?

2. Miksi lähdit opiskelemaan?

3. Miltä opiskelu on tuntunut?

4. Mitä odotat saavuttavasi?

Salla Nummela

1. Olen Salla Nummela, 31-vuotias markkinoinnin KTM Raumalta. Valmistuin täältä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä syksyllä 2009, jonka jälkeen aloitin työskentelyn TVO:lla OL3- ja myöhemmin myös OL4-projekteissa, projektinhallinnassa. Opiskelen Supply chain management -kurssilla.

2. Vanhempainvapaan jälkeen olen etsinyt uusia työhaasteita ja niitä etsiessä haluan samalla kehittää osaamistani. Supply Chain Management -kurssi liittyy läheisesti edelliseen työhöni TVO:lla, joten halusin vielä lisätä ymmärrystäni toimitusketjun hallinnasta. Tarkoituksena on jatkossa ottaa lisää kursseja avoimen yliopiston kautta tai vaihtoehtoisesti kerätä lisää työkokemusta vaikka työkokeilun kautta, mikäli varsinaista työpaikkaa ei heti löydy.

3. Opiskeluun on tullut lisää näkemystä, kun on saanut jo kokemusta itse työelämästä. On mielenkiintoista oppia vielä teoriaa käytännön tietotaidon tueksi. Sanoisin että opiskelusta saa paljon enemmän irti nyt, kun aikoinaan 19-vuotiaana.

4. Tällä hetkellä tavoitteeni on opiskelusta saatavan lisäosaamisen myötä löytää mielenkiintoinen työpaikka. Etsin siis jatkuvasti töitä, mutta haluan samalla käyttää aikani hyödyksi. Opiskelu tuo työnhakuun mielekästä vaihtelua!


Maiju Meriniemi
1. Olen Maiju Meriniemi, 31 vuotta, olen Tuotantotalouden insinööri (AMK) ja alunperin Raumalta, asunut myös Turussa ja nykyään asun Merimaskussa. Opiskelen avoimessa useita kursseja.

2. Alunperin hain TTY:lle jo muistaakseni vuonna 2009 (valmistuin insinööriksi vuonna 2008). Halusin opiskella lisää ja ylempään AMK-tutkintoon vaadittiin kolmen vuoden työkokemus. Hain tietotekniikan/ohjelmointitekniikan koulutusohjelmaan ja pääsin sisään. Tuolloin ei valitettavasti ollut monimuoto-opiskelumahdollisuutta – yksi monimuoto oli alkanut vuosi – pari sitten mutta se oli ns. pilotti ja sen jälkeen ei ollut näköpiirissä seuraavaa. Valitettavasti kokopäivätyö, todella pitkä työmatka ja perhe-elämä ei ollut yhdistettävissä ja siksi unohdin opiskelut joksikin aikaa. Kun monimuoto-opiskelu mahdollistettiin, innostuin opiskelusta uudestaan.

3. Minulle opiskelu on tällä hetkellä harrastus. Olen hoitovapaalla ja matka Poriin on kohtalaisen pitkä – olen kuitenkin suoritellut kursseja monimuotopolun mukaan. Opiskelu on mukavaa ja todella joustavaa, on upeaa, että meidän perheellistenkin opiskelu on ymmärretty ottaa vakavasti.

4. Varsinaista tutkintotavoitetta minulla ei tällä hetkellä ole, koska se ei käytännön syistä ole mahdollista. Odotan (ja oletan jo nyt) näillä opinnoilla vahvistavani asemaani työmarkkinoilla, sillä olen erityisesti kiinnostunut ohjelmisto- ja weboptimoinnin mahdollisuuksista niin myynnin, markkinoinnin kuin koulutuksenkin saroilla. Salainen haaveeni on, että joskus saan pakolliset opinnot Porissa kokoon niin, että voin suorittaa sivuaineen jossain lähempänä ja sitten ehkä aloitella diplomityötä. Tämän edelle tällä hetkellä menevät kuitenkin perhe ja mahdolliset työkuviot.

TTY Porin laitoksen avoimen kurssit

Avoimen yliopisto-opetuksen ajatuksena on antaa mahdollisuus kenelle tahansa yliopisto-opiskeluun koulutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoimessa yliopistossa opiskelu antaa tilaisuuden muun muassa:

  • Tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri oppiaineisiin
  • Kehittää itseä ja oppia uutta
  • Parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
  • Opiskella tutkintotavoitteisesti liittämällä opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
  • Hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta

TTY Porin laitos tarjoaa vuosittain joitakin kursseja avoimen yliopiston koulutuksena, mutta koko laitoksen varsinaisen tutkinto-ohjelman opintojaksoille voi ilmoittautua myös avoimen yliopiston kautta. Avoin yliopisto-opetus on työssäkäyville hyvä väylä ammattitaidon kehittämiseen joko omaehtoisesti tai työnantajan kannustamana. Ja jos henkilö innostuu opiskelusta tosissaan, on laitoksella tarjota avoimen väylä, jonka kautta pääsee tutkinto-opiskelijaksi, jolleivät kriteerit kevään haussa täyty. Joillakin opintojaksoilla on tiettyjä pohjakoulutusvaatimuksia, mutta on myös monia opintoja, joille voi osallistua muullakin pohjakoulutuksella kuin insinööritutkinnolla. Mikäli olet suunnittelemassa uranvaihtoa, tarjoaa avoin yliopisto siihenkin hyviä mahdollisuuksia.

Porin laitoksen monimuoto-opetus helpottaa työn ohessa opiskelua, sillä osassa kursseja lähiopetuksen määrää on vähennetty olennaisesti ja niiden tilalla on käytössä muun muassa moderneja tekniikoita, opetustallenteita ja itsenäisesti suoritettavia etätehtäviä.