Paikallisverkostoitumista ja innovointia Porissa

TTY Porin laitoksella tiedetään, että tieteellisen tutkimuksen ja yrityselämän käytännön osaamisen yhdistäminen kannattaa. Tämän tietää myös TTY Porin laitoksen neuvottelukunnan elinkeinoelämän edustajana toimiva Posiva Oy:n Marjut Vähänen, joka on suorittanut Porissa itse myös MBA-koulutuksen.Posiva Oy on ydinjätehuollon asiantuntijayhtiö, joka vastaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta ja loppusijoitukseen liittyvistä tutkimus-, kehitys ja suunnittelutöistä. Yhtiö on rakentanut Olkiluotoon Eurajoelle maanalaisen tutkimustilan, “Onkalon”, joka tullaan liittämään osaksi loppusijoitustiloja. Posivalla ohjelmapäällikkönä toimiva ja loppusijoituksen asiantuntijapalveluiden suunnittelusta vastaava Vähänen kertoo, että TTY Porin laitos on tehnyt aktiivista yhteistyötä Posivan kanssa. TTY Porin laitos on tehnyt Posivalle muun muassa tutkimusprojektin maankohoamisen mallinnuksesta. Projektissa tutkittiin, miten Olkiluodon ympäristön maa kohoaa tulevaisuudessa.

Havainnekuva loppusijoituslaitoksesta vuonna 2020.

Yhteistyö on toiminut myös toiseen suuntaan, ja Vähäsen mukaan neuvottelukunnan elinkeinoelämän edustajana toimiminen on ollut todella mielenkiintoista. Neuvottelukunnassa on muun muassa tutustuttu TTY Porin laitoksen markkinointikampanjaan, käyty tunnuslukuja läpi ja mietitty laitoksen suunnitelmia myös elinkeinoelämän kannalta. Näin saadaan tuotua elinkeinoelämän ääni esiin ja huomioitua yritysten tarpeet opetuksessa ja tutkimuksessa.

Vähänen valmistui marraskuussa 2015 Porin MBA:sta ja oli sitä ennen suorittanut yritysten esimiehille suunnatun Porin JOKO-johtamiskoulutuksen. Koulutukset on kytketty yhteen siten, että opintoja pystyy yhdistämään eri tutkinnoissa. Alun perin TTY:llä fysiikkaa opiskellut Vähänen on suorittanut myös Porin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston puolella laaja-alaisesti eri kursseja, ja kokee sen mahdollisuutena päästä tutustumaan moniin eri oppiaineisiin ja kehittämään osaamistaan sekä saamaan täsmätukea töissä oleviin päivänpolttaviin haasteisiin. Opiskeluiden kautta saadut kontaktit ja neuvottelukunnassa toimiminen yhdessä ovat Vähäsen mukaan tarjonneet erinomaisen tilaisuuden paikalliseen verkostoitumiseen.

MBA opintomatka San Franciscossa. Google -toimiston vahtihärkä (vasemmalla) ja Marjut Vähänen (oikealla). Copy right: Tiina Ikala
MBA-opintomatka San Franciscossa. Google -toimiston vahtihärkä  ja Marjut Vähänen . Kuva: Tiina Ikala

Vähäsen mukaan on mahtavaa, että Porissa on neuvottelukunnan kaltainen paikka, jossa saadaan lyötyä päät yhteen ja innovoitua myös uutta. Ilmapiiri neuvottelukunnassa on Vähäsen mukaan hyvin välitön, käytännönläheinen ja asiakaslähtöinen. Sama päti Vähäsen mukaan myös Porin MBA-koulutukseen, jossa palautteen antaminen oli suoraa ja palautteeseen myös reagoitiin nopeasti ja käytännön tasolla. Tämä kuvastaa Vähäsen mukaan koko TTY Porin laitoksen tiivistä ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä.

Vähäsen mukaan Porissa tehtävä tiivis yhteistyö opetuksen, tutkimuksen ja yritysten välillä, JOKO ja MBA -koulutukset sekä Posivan neuvottelukunnan jäsenyys ovat poikineet uusien innovatiivisten ideoiden ohella myös elinikäisiä ystäviä.